• Imprimeix

Node EIDA

Accés a les dades sísmiques distribuides mitjançant el node EIDA ICGC.

EIDA (European Integrated Data Archive) és una iniciativa dins d'ORFEUS (Observatories and Research Facilities for European Seismology), que constitueix una federació distribuïda de centres de dades establerta per arxivar de manera segura les dades de formes d'ona sísmiques i les metadades recopilades per les infraestructures de recerca europees i proporcionar accés transparent a les dades per a les comunitats de recerca en geociències. L'ICGC constitueix un dels nodes d'EIDA des del 2020.

Les xarxes sísmiques que contribueixen al node EIDA ICGC són les següents:

Codi

Descripció

Tipus

Data inicial

Data final

Accés

DOI

CA

Xarxa Sísmica de Catalunya

Permanent

1984

-

Obert

10.7914/SN/CA

EB

Xarxa Sísmica Regional de l'Observatori de l'Ebre

Permanent

2009

-

Obert

10.7914/SN/EB

ES

Xarxa Sísmica Digital Espanyola

Permanent

1999

-

Obert

10.7914/SN/ES

YK_2019

Xarxa Sísmica del Projecte Interreg POCRISC

Temporal

2019

2021

Obert

10.7914/SN/YK_2019

YS_2019

Xarxa Sísmica del Projecte SANIMS

Temporal

2019

2021

Restringit

10.7914/SN/YS_2019


Formes d'ona

Els senyal sísmic digital emmagatzemat al node EIDA ICGC està disponible mitjançant el servei web fdsnws-dataselect.

Per a descarregar les formes d'ona en format mseed cal seleccionar un interval de temps i una llista d'estacions. És possible seleccionar les xarxes, estacions, localitzcions i canals dels menús de selecció.


Metadades

Les metadades de les estacions sísmiques estan disponibles en el format StationXML mitjançant el servei web fdsnws-station.

Per a descarregar les metadades cal seleccionar un interval de temps i una llista d'estacions. És possible seleccionar les xarxes, estacions, localitzcions i canals dels menús de selecció.


Logo CC BY 4.0

Dades subjectes a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.
Més informació