• Imprimeix

Escala europea de Perill d'Allaus

Nivell de perill

Icona

Estabilitat del mantell nival

Probabilitat de desencadenament

5

Molt fort

El mantell nival està en general poc consolidat i és inestable extensament

Són d’esperar nombroses allaus naturals molt grans i fins i tot extremadament grans també en terreny moderadament inclinat*

4

Fort

El mantell nival està feblement consolidat a la majoria de vessants inclinats*

És probable el desencadenament d’allaus fins i tot per sobrecàrrega feble en nombrosos vessants inclinats*. En alguns cassos són d’esperar nombroses allaus naturals grans i fins i tot molt grans

3

Marcat

El mantell nival està entre moderadament i feblement consolidat en molts vessants inclinats*

És possible el desencadenament d’allaus fins i tot per sobrecàrrega feble** sobretot als vessants inclinats indicats*. En alguns cassos són possibles algunes allaus naturals grans i, de manera aïllada, molt grans

2

Moderat

El mantell nival està només moderadament consolidat en alguns vessants inclinats*, i a la resta es troba en general ben consolidat

És possible el desencadenament d’allaus per sobrecàrrega forta**, sobretot als vessants inclinats indicats. No són d’esperar allaus naturals molt grans

1

Feble

El mantell nival és en general estable i consolidat

En general el desencadenament d’allaus és possible només per sobrecàrrega forta** aïlladament en terreny molt inclinat i extrem*. De forma natural només són possibles allaus petites i mitjanes


(*) La localització del terreny més perillós per allaus es descriu amb més detall al butlletí de perill d’allaus (altitud, orientació i tipus de terreny):

• Terreny moderadament inclinat: pendents inferiors a uns 30º
• Vessants inclinats: pendents superiors a uns 30º
• Terreny molt inclinat i extrem: particularment desfavorable pel que fa a la inclinació (de més de 40º), forma del terreny, proximitat a la cresta i rugositat

(**) Sobrecàrrega:
• Feble: esquiador individual / surfista movent-se suaument, sense caure; raquetista; grup amb bon espaiat entre les components (mínim 10 m)
• Forta: dos o més esquiadors / surfistes, etc. sense bon espaiat entre les components; màquina trepitjaneus; explosius

Natural:
• Sense influència humana