• Imprimeix

Estació sísmica de Casablanca (COBS)

Codi: CA.COBS Nom: Casablanca 

Latitud: 40.7141 N Longitud: 1.3573 E Alçada: -160 m

Fondària local: 0 m

Propietari: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Característiques del subsòl

Litologia

Període

Vs30 (m/s)

Classe EC8

F0 (Hz)

-

-

-

-

Instrumentació per canals i períodes

Canals

Data d'inici

Tipus sensor

Tipus digitalitzador

Resposta Instrumental

HHZ, HH1, HH2

01/08/2007

Velocímetre de banda ampla

24 bits

[StationXML]

L’estació COBS té la singularitat de ser l’únic sismòmetre de fons marí de la xarxa sísmica de Catalunya (OBS, per les seves sigles en anglès Ocean Bottom Seismometer). Es va instal·lar per primer cop durant l’estiu de l’any 2005 en el marc d’un projecte pioner, per tractar-se del primer OBS permanent de l’Estat. Aquest projecte va ser portat a terme per l’ICGC i l’Observatori de l’Ebre, que varen comptar amb la col·laboració de Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. El finançament va ser a càrrec del Ministerio de Educación y Ciencia, fons FEDER i l’ICGC.

OBS abans de la seva instal·lació

OBS abans de la seva instal·lació


La motivació principal d’aquest projecte va ser l’estudi de la sismicitat de la zona costanera de Catalunya, densament poblada i amb una notable activitat industrial i turística.

El sismòmetre es troba dins del perímetre de seguretat de la plataforma petrolífera Casablanca, a uns 50 km  de la costa de Tarragona. El subministrament d’energia i la transmissió de dades es fa mitjançant un cable submarí que uneix el sensor amb la plataforma, des d’on s’envia el senyal a la seu de l’ICGC via satèl·lit.

Tot i que el sensor es trobi al fons del mar i a prop de la plataforma petrolífera, per a la majoria de freqüències els nivells de soroll sísmic es troben dins dels estàndards acceptats. L’estació COBS està completament integrada a la xarxa sísmica de Catalunya.

Localització de l'OBS sobre el Mapa de Sismicitat de Catalunya 1977-1997 (ICC, 1999)

Localització de l'OBS sobre el Mapa de Sismicitat de Catalunya 1977-1997 (ICC, 1999)