• Imprimeix

Cartografia de sòls

Mapa de sòls 1:25.000 i Mapa de sòls de Catalunya 1:250.000

Mapa de sòls 1:25.000 (continu)

Distribució dels sòls en el territori segons la seva morfologia i les seves característiques físiques, químiques i biològiques