• Imprimeix

Cartography for mobile devices (MBTiles)

Hybrid pyramid (orthophoto + linear elements of the topographic base + place names) in MBTiles format

Sobre el format

El format MBTiles és un format pensat en origen per a web, on la cartografia està estructurada per nivells de zoom i tallada en tessel·les per poder-se servir amb rapidesa.

Es tracta en realitat d'una base de dades SQLite. Aquest format també s'ha evidenciat eficaç per al consum de cartografia offline en dispositius mòbils, on el conjunt de tessel·les queda emmagatzemada en un sol arxiu.

Download regions

Access the application to download the MBTiles file of the region you select

Sobre la piràmide

Es tracta d'una piràmide híbrida que combina les dades vectorials del Referencial Topogràfic Territorial (RTT) i l'Ortofoto convencional.

Les geometries que s'utilitzen són exclusivament les de l’RTT, que són estilitzades segons els requeriments del corresponent nivell de zoom en el qual es visualitza la cartografia en pantalla.

En referència a la toponímia, s'ha utilitzat la base de noms geogràfics de l'ICGC. Per tal de millorar la seva llegibilitat, quan aquesta es visualitza sobre l'ortoimatge s'ha invertit el color del text respecte al seu rebentat: text negre amb rebentat blanc sobre capes amb cartografia topogràfica i text blanc amb rebentat negre en les capes amb base d'imatge.

 

Exemple d'explotació de la piràmide