• Imprimeix

Technical books

XIX Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Manresa, 2016
Technical monographs collection - 6

Manresa, 2016

Recull d'articles. Barcelona, 2016
Technical monographs collection - 5

Technical monographs collection - 4. Year 2015

Technical monographs collection - 3. Year 2011

Itinerarios edáficos por Cataluña: el Priorat, la Cerdanya y el Penedès [PDF]

Guía de campo de la XXVIII Reunión de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo. Barcelona, 4-7 September 2011
Technical monographs collection - 2

Buy the printed book

Els sòls de Catalunya. Conca Dellà (Pallars Jussà)

Technical monographs collection - 1. Year 2001

Buy the printed book

Montclús. Misteriós naixement i desaparició d'un poble

Year 2010

Buy the printed book

Terratrèmols a Catalunya: com prevenir-ne els efectes [PDF]

Year 2009

Buy the printed book

Year 2006

Buy the printed book

Fotogrametría digital

Toni Schenk. Year 2002

Buy the printed book

Algorithms and methods for robust geodetic kinematic positioning [PDF]

Julià Talaya. Year 2003

Buy the printed book

Estudi geològic del vessant sud del Pirineu oriental i central: evolució cinemàtica en 3D [PDF]

Jaume Vergés. Year 1999

Buy the printed book

Quantificació de les deformacions verticals recents a l'est de la Península Ibèrica a partir d'anivellaments topogràfics de precisió [PDF]

Jordi Giménez. Year 1998

Object-oriented technologies and beyond for software generation and integration in Geomatics [PDF]

José Antonio Navarro. Year 1998

Buy the printed book

Procés de transformació agrària en àrees rurals de muntanya [PDF]

Antoni Tulla. Year 1994

Projecte CASI (P1): Agricultura. Detecció de conreus intensius de regadiu en el Maresme [PDF]

Xavier Baulies [et al.]. Year 1994

Projecte CASI (P2): Vegetació. Susqueda i Sau [PDF]

Xavier Baulies [et al.]. Year 1994

Projecte CASI (P3): Vegetació. Montseny [PDF]

Xavier Baulies [et al.]. Year 1994

Projecte CASI (P4). Inventari forestal (Solsonès) [PDF]

Xavier Baulies [et al.]. Year 1994

Buy the printed book

Projecte CASI (P5). Anàlisi de la qualitat de l'aigua litoral [PDF]

Xavier Baulies [et al.]. Year 1994

Projecte CASI (P6): Geomorfologia. Riu Segre [PDF]

Xavier Baulies [et al.]. Year 1994

Structural Aspects of Hybrid Networks in Geodesy and Photogrammetry [PDF]

Ismael Colomina. Year 1993

Buy the printed book

Determinació del geoide UB91 a Catalunya [PDF]

M. A. Andreu, C. Simó. Year 1992

Buy the printed book

Creixement urbà i agents de la producció de l'espai: el cas de la ciutat de Lleida. 1940-1989 [PDF]

Joan Vilagrasa. Year 1990

Buy the printed book

Contribució geomorfològica a l'estudi dels espais supraforestals pirinencs. Gènesi, organització i dinàmica dels models glacials i periglacials de la Cerdanya i l'Alt Urgell [PDF]

Antonio Gómez. Year 1988

Buy the printed book

Característiques climatològiques de la precipitació en la franja costera mediterrània de la Península Ibèrica [PDF]

Javier Martín. Year 1987

Buy the printed book

Automatització de la Biblioteca de l'ICC. Manual de l'usuari [PDF]

Lina Gomila. Year 1986

Estudi sobre la classificació de la cartografia [PDF]

Jaume Massó [et al.]. Year 1985

ISBD(CM): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a documents cartogràfics [PDF]

IFLA. Year 1985

Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització [PDF]

Juli Moll [et al.]. Year 1985