• Imprimeix

Notícia 219 - Pràctiques de sísmica: suport al Grau de Físiques de la UB

01/12/2017 07:48

En el marc de col·laboració entre l'ICGC i la Universitat de Barcelona en l'àmbit de la geofísica que es porta a terme des de 2009 i amb la voluntat d'anar incrementant aquesta col·laboració, el novembre passat l'Institut va donar suport a l'assignatura obligatòria Geofísica del Grau de Físiques de la Universitat de Barcelona impartint dues classes pràctiques de sísmica activa i passiva a 40 alumnes.

La formació impartida consistia en la realització d'un perfil de sísmica de refracció i en l'adquisició de dades de soroll sísmic amb un array de set estacions sísmiques.

L'interès és donar a conèixer la metodologia habitual de l'ICGC: la instrumentació, la logística i els dispositius emprats, i també la informació del subsòl que es deriva de l'aplicació d'aquestes tècniques.