• Imprimeix

Online services (Geoservices)

Use geoinformation online in your applications without downloading

WMS and tiles Reference cartography

Use basic mapping (topographic maps, orthophotos ...) in your applications, using WMS geoservices, WMTS or vector tiles

WMS Topogràfics

Informació topogràfica per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS

WMS Ortoimatges

Ortoimatges per a ser utilitzades en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS o WMTS

WMS i WFS Límits administratius

Cartografia de delimitació territorial per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS o WFS

WMS Geoíndex

Utilitza la informació de Geoíndex en les teves aplicacions compatibles amb geoserveis WMS

WMS i WCS Elevacions

Informació d'elevacions, orientació, ombres i pendents per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WCS o WMS

WMS Vegetació

Informació relacionada amb la vegetació que pot ser utilitzada a les vostres aplicacions mitjançant geoserveis WMS, com incendis, creixement de la biomassa i variables biofísiques de l'arbrat 

WMS Punts d'interès

Informació de cims emblemàtics i vèrtexs geodèsics per a ser utilitzada en les vostres aplicacions mitjançant geoserveis WMS

Procés de dades i serveis REST

Cartografia vectorial, operacions geomètriques i transformació de coordenades per a les vostres aplicacions mitjançant WPS o serveis REST

Services for APIs and Widgets

Maps and aerial photos of ICGC for Google Maps APIs, OpenLayers, Leaflet ...

Serveis per a aplicacions d'escriptori

Com afegir mapes i fotos aèries de l'ICGC a Google Earth i altres aplicacions d'escriptori.

About the Geoservices

Geoservices specifications, frequent problems...