• Imprimeix

Geodèsia

Validació de la xarxa de referència del Marroc (2007-2008)

L’ICC va realitzar el càlcul i la validació de la xarxa de referència del Marroc, conformada per 24 punts, que serviren de base per a la determinació de la xarxa fonamental dins del sistema ITRF05. També va realitzar la transformació de coordenades entre els sistemes Gharb i el nou sistema referencial RFM. Aquest aspecte va consistir en l’observació d’un nombre de línies de base de lligament entre el sistema RFM i el sistema Gharb, i el recàlcul de punts antics en el nou referencial per deduir les xarxes de transformació entre els dos sistemes i determinar les coordenades dels 29 punts del sistema RFM dins del sistema de coordenades Gharb.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC), Marroc.

Finançament: Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie, Marroc.

Projecte WART-EGAL (2005-2006)

L’objectiu principal del projecte fou determinar el potencial de la xarxa EGNOS RIMS (xarxa europea d’estacions permanents del servei EGNOS) per ajudar a la navegació subdecimètrica en temps real, basada en la tècnica WART. Es va pretendre impulsar aquest servei a tota Europa, passant de la precisió mètrica que oferia el sistema EGNOS a la precisió subdecimètrica del sistema WART.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Universitat Politècnica de Catalunya, Espanya; Finnish Geodetic Institute, Finlàndia; Pildo, Espanya; IFEN, Alemanya.

Finançament: Galileo Joint Undertaking (Unió Europea i European Space Agency –ESA-).

PARAMOUNT. Public Safety & Commercial Info-Mobility Applications & Services in the Mountains (2002-2003)

L’objectiu fou del desenvolupament d’un servei de localització adreçat a excursionistes i serveis de rescat que realitzaven la seva activitat als Alps i als Pirineus, on es van definir dos àrees de test. Les funcionalitats que calia desenvolupar s’agrupen en els tres serveis següents: Infotour, per proveir l’usuari amb informació local diversa i funcionalitats de navegació; Safetour, per proveir la informació relacionada amb la seguretat a muntanya; i Datatour, per involucrar els usuaris en l’adquisició i el manteniment de la base de dades del PARAMOUNT. La comunicació entre els servidors que proveïen les informacions descrites i els dispositius mòbils es realitzava mitjançant tecnologia GPRS. Les dades es transferien via protocol HTTP emprant XML.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); IfEN Gesellschaft fuer Satelliten navigation mbH, Poing, Alemanya; AGIS, University of the Bundeswehr, Poing, Alemanya; Bayerische Bergwacht, Bavaria, Alemanya; Österreichischer Bergrettungsdienst, Àustria.

Finançament: Programa IST de la Unió Europea.

Reobservació GPS de la xarxa geodèsica i estudi preliminar del geoide del Principat d’Andorra (1999)

El projecte consistí en l’obtenció d’una xarxa geodèsica de precisió, en la determinació de la precisió dels diferents geoides disponibles i en l’estimació del cost de la campanya gravimètrica necessària per al càlcul d’un geoide local amb la precisió requerida per realitzar treballs topogràfics i cartogràfics. Es va procedir a la reobservació, mitjançant tecnologia GPS, i a l’ajustament dels 59 vèrtexs que formaven part de la xarxa geodèsica principal i secundària del Principat d’Andorra; a la monumentació, mesura mitjançant tecnologia GPS, i anivellament de 20 punts per determinar la precisió dels geoides disponibles, i a la realització de simulacions per determinar la configuració i la densitat de les dades de la campanya gravimètrica necessària per al càlcul d’un geoide local amb la precisió requerida.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Ministeri d'Ordenament Territorial del Govern d’Andorra.

Finançament: Ministeri d'Ordenament Territorial del Govern d’Andorra.

Projecte d’assistència tècnica per al sector miner argentí (PASMA) (2a part) (1999-2000)

Va consistir en l’execució de les obres de la subxarxa (GPS) geodèsica minera i reposició de llindars de mines concedides en la regió sud-nord que incloïa les províncies de La Pampa, Río Negro, Neuquén i Buenos Aires.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Subsecretaría de Minería de la Nación de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, Buenos Aires, Argentina.

Finançament: Banc Internacional de Reconstrucció i Foment (BIRF). Banc Mundial.

MAGIC. Aplicacions meteorològiques del GPS integrat en les determinacions del contingut del vapor d’aigua en la Mediterrània oest (1998-2001)

El projecte s’orientà en la determinació del contingut de vapor d’aigua a l’atmosfera mitjançant la modelització del retard de les observacions de les estacions permanents GPS.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Mécanique Appliquée et Sciences de l'Environnement (ACRI), França; Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Montpellier, França; Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), Barcelona, Espanya; Agenzia Spaziale Italiana (ASI); Università degli Studi di Modena (UMOD), Itàlia; Danish Meteorological Institute (DMI), Dinamarca; Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando, Cadis, Espanya.

Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development de la Unió Europea.

Projecte d’assistència tècnica per al sector miner argentí (PASMA) (1997-1998)

L’objectiu fou el control de l’obra topogeodèsica de la subxarxa GPS geodèsica minera, a partir de l’obtenció de punts de recolzament GPS per a la georeferenciació d’imatges de satèl·lit i la reposició dels límits de les concessions mineres a les províncies de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza i San Luis. El projecte d’obra topogeodèsica va consistir en la instal·lació de diverses estacions fiducials integrades a la xarxa mundial IGS, la utilització de les dades de la xarxa IGS per a la compensació de tota la xara geodèsica del subcontinent argentí, i el càlcul del geoide, necessari per obtenir una precisió altimètrica (z) similar a la que s’obté en planimetria (x,y).

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Subsecretaría de Minería de la Nación de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, Buenos Aires, Argentina.

Finançament: Banc Internacional de Reconstrucció i Foment (BIRF). Banc Mundial.

Vol gravimètric a les Muntanyes Rocalloses del Canadà (1996)

Participació en un vol gravimètric de test sobre les Muntanyes Rocalloses del Canadà, amb el sistema inercial Litton LTN-101 de l’ICC, conjuntament amb d’altres sistemes inercials.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Department of Geomatics Engineering de la University of Calgary, Canadà.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.

Retard troposfèric dels senyals GPS (1996-1997)

Acció integrada per a l’intercanvi de coneixements i experiències en la modelització del retard troposfèric que pateixen els senyals GPS.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i University of Nottingham, Regne Unit.

Finançament: Dirección General de Investigación Científica y Técnica, Madrid, Espanya.

RASANT (1995-1997)

Projecte de desenvolupament i implantació a Catalunya del sistema d’emissió de correccions diferencials RASANT per al posicionament en temps real. Les fases del projecte foren: estudi del sistema i la seva aplicació a Catalunya; implantació a la Regió I i, de forma progressiva, a tot Catalunya. S’obtingué l’emissió de correccions diferencials des de Collserola, amb cobertura sobre Barcelona i amb una precisió de 3 a 5 metres.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen, Alemanya.

Finançament: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).

Metodologia per a l’execució de mesures de parcel·les, distàncies i superfícies en relació amb els requeriments del sistema d’integració (1993)

Avaluació dels diferents mètodes existents per tal de mesurar el contorn de parcel·les agrícoles i la seva superfície de forma massiva. L’avaluació incloïa tant la inversió inicial necessària i el temps de realització, com el cost total. En definitiva, havia de servir per ajudar les autoritats responsables dels països europeus a realitzar la fase de control inherent a la Política Agrària Comunitària. S’estudiaren els mètodes aproximats (cinta mètrica), els mètodes fotogramètrics (ortofoto, estacions fotogramètriques) i les aproximacions topogràfiques (teodolits, estacions GPS).

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i el Centre Comú d’Investigació (JRC) de la Unió Europea, Ispra, Itàlia.

Finançament: Centre Comú d’Investigació (JRC) de la Unió Europea.

EPOCH'92 (1992)

Participació de l’estació fiducial de l’Ebre en la campanya IGS Epoch’92. Es van integrar les estacions fiducials de l’ICC a la xarxa d’estacions permanents de l’IGS.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i el Servei Internacional GPS per a Geodinàmica (IGS) de l’Associació Geodèsica Internacional (IAG).

Finançament: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).

GeoCat: Geoide de Catalunya (1991-1994)

Projecte de recerca per avaluar la determinació del geoide de Catalunya UB’91 mitjançant la contrastació de les deflexions de la vertical observades durant les campanyes DEFLEX’91 i DEFLEX’92. Es va realitzar en el marc d’un conveni amb el Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la Universitat de Barcelona. El projecte es va realitzar seguint les següents fases: primera campanya d’observacions amb càmera zenital per determinar posicions astronòmiques (1991); avaluació de les observacions de la campanya; segona campanya d’observacions (1994). El resultat obtingut fou el geoide de Catalunya amb una densitat de malla de 3’ i una precisió estimada d’1 ppm.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Institut für Geodäsie und Photogrammetrie del Eidgenössische Technische Hochschule, Zurich, Suïssa.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.