• Imprimeix

Allaus

Influència del canvi climàtic en el turisme de neu al Pirineu (2011-2012)

És un projecte de recerca en el qual participen diferents regions: Andorra, Aragó i Catalunya. La UPC és la coordinadora regional de Catalunya. L'IGC col·labora en un dels tres grups de treball, en concret en el grup físic. Els objectius principals del projecte són millorar el coneixement relatiu als efectes del canvi climàtic, avaluar l'actual impacte socioeconòmic del turisme de neu al Pirineu i establir models que vinculin els escenaris climàtics futurs amb l'evolució de l'operativitat tècnica dels dominis esquiables. Els objectius del grup físic on s'integra l'IGC són: estudi de l'evolució d'indicadors climàtics per detectar canvis en el clima d'alta muntanya, estudi de variacions en la freqüència i magnitud d'episodis de grans allaus, modelització del canvi climàtic tant a nivell regional com local.

UPC, CENMA, CSIC, MeteoFrance, IGC, CGA i Centre de Sostenibilitat d'Andorra.

Finançament: Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP 2010)

Alternatives de proteccions contra allaus a l'explotació de la mina Rajo Sur a El Teniente, Xile (2008)

Realització d'un estudi d'alternatives de protecció contra allaus en el sector de Rajo Abierto, Los Botaderos, Lastre y Los Stocks de Alta y Baja Ley, de la futura explotació Rajo Sur en la Mina El Teniente, Comuna de Machalí, Xile.
Treballs a realitzar:
- Cartografia de zones d'allaus a escala 1:5 000 que afecten alguns dels sectors.
- Caracterització geomorfològica de cada zona.
- Realització de perfils topogràfics per a definir cadascuna de les zones d'allaus.
- Recopilació de dades històriques a partir de la bibliografia existent i durant la campanya de camp.
- Anàlisis de dades nivometeorològiques disponibles.
- Modelització numèrica puntual d'aquelles zones d'allaus en què sigui necessari conèixer amb detall la dinàmica de l'allau.
- Proposta d'alternatives de protecció contra allaus, incloent valoració econòmica.

Institut Geològic de Catalunya

Finançament: Asistencia Profesional en materia de Montaña LTDA, Xile

Proposta d'avaluació de risc d'allaus i defensa tècnica a Mina Veladero, Xile (2007)

L'objectiu d'aquest estudi és dur a terme dos treballs:
1) Elaborar una cartografia de zones d'allaus, que consisteix en localitzar la ruta afectada per allaus i cartografiar-ne al detall 30 rutes localitzades dins de l'àrea considerada d'alt interès, principalment al llarg dels 7 km d'accés a la Mina Veladero.
2) Modelitzar el comportament de les grans allaus al voltant de les 30 rutes. Per a fer aquesta feina, és necessari caracteritzar les allaus ja conegudes i determinar-ne els seus principals paràmetres dinàmics (velocitat, pressions, altura del flux...).

Institut Geològic de Catalunya

Finançament: Asistencia Profesional en materia de Montaña LTDA, Xile.

ALUDEX. Caracterització d'allaus catastròfiques mitjançant l'estudi dendro-cronològic i nivo-climàtic (2002-2005)

Aquest projecte avança pel que fa a la determinació de la periodicitat del fenomen de les allaus als Pirineus, mitjançant l'aplicació de dos mètodes, fins ara poc desenvolupats en aquest camp, com són la ubicació del fenomen dins del seu marc nivometeorològic i la datació a través de l'estudi dendrocronològic. La informació obtinguda contribuirà a un millor coneixement d'aquest fenomen i proveirà d'informació que pot ser aplicada a models d'allaus dinàmiques per a definir el risc i perill d'allaus.

Institut Cartogràfic de Catalunya, Espanya; Universidad Complutense de Madrid, Espanya; Real Observatorio de la Armada, Espanya.

Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia, Espanya.

Més informació

PARAMOUNT. Public Safety & Commercial Info-Mobility Appli­cations & Services in the Mountains (2002-2003)

L'objectiu és el desenvolupament d'un servei de localització adreçat a excursionistes i serveis de rescat que realitzen la seva activitat als Alps i als Pirineus, on s'ha definit dues àrees de test. Les funcionalitats que calen desenvolupar s'agrupen en els tres serveis següents: Infotour, proveirà a l'usuari d'informació local diversa i funcionalitats de navegació; Safetour, proveirà d'informació relacionada amb la seguretat en muntanya; i Datatour, involucrarà als usuaris en l'adquisició i el manteniment de les bases de dades del PARAMOUNT. La comunicació entre els servidors que proveiran les informacions descrites i els dispositius mòbils es farà mitjançant tecnologia GPRS. Les dades seran transferides via protocol HTTP emprant XML.

Institut Cartogràfic de Catalunya, Espanya; Gesellschaft fuer Satellitennavigation, Alemanya; University of Bundeswehr, Alemanya; Bayerische Bergwacht, Alemanya; Österreichischer Bergrettungsdienst, Àustria.

Finançament: Programa IST de la Unió Europea.

Més informació

La predicció d’allaus als Pirineus (2001)

Realització conjunta de les tasques de divulgació sobre el perill de les allaus al llarg dels Pirineus, que inclouen el Pirineu francès, espanyol i andorrà. Concretament, es va materialitzar amb un tríptic on apareixien els telèfons d’interès per conèixer l’estat de les pistes d’esquí i el temps climatològic, consells per als esquiadors i l’escala europea de risc d’allaus.

Institut Cartogràfic de Catalunya; Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, Espanya; Ministeri de la Presidència i Economia del Departament de Transport i Energia del Govern d’Andorra y Meteo-France, França.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.

SAME (1996-1998)

L’ICC fou el responsable de la coordinació entre els diferents organismes cartogràfics europeus integrats en el projecte. Es va realitzar l’elaboració d’un qüestionari per obtenir tota la informació existents sobre allaus a Europa, amb l’objectiu d’homogeneïtzar les bases de dades i la cartografia d’allaus.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Centre National du Machinisme Agricole du Génie Rural des Eaux et des Fôrets (CEMAGREF), Grenoble, França; Technische Universität Graz, Àustria; Norwegian Geotechnical Institute, Oslo, Noruega; Icelandic Meteorological Office, Reykjavík, Islàndia; Centro Sperimentale Valanghe e Difesa Idrogeologica de la Regione del Veneto, Itàlia; Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape, Davos, Suïssa.

Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development (Programa: Environment and Climate) de la Unió Europea.

Treballs per a la cartografia de zones d’allaus al sector nord d’Andorra (1995-1996)

L’objectiu d’aquest projecte fou la realització d’enquestes de camp sobre les allaus conegudes a la zona d’Arcalís, per a la cartografia d’allaus d’Andorra.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Centre National du Machinisme Agricole du Génie Rural des Eaux et des Fôrets (CEMAGREF), Grenoble, França.

Finançament: Conselleria d'Obres Públiques del Govern d’Andorra.

Contribució a l’estudi de la dinàmica de les allaus dins de la cartografia de risc. Formació de la modelització dins del domini dels fenòmens naturals (1994-1996)

Estudi de la dinàmica de les allaus mitjançant la modelització de vàries zones pilot; elaboració de metodologies per a la cartografia de zones d’allaus, i integració en un sistema d’informació geogràfica. Es va comptar amb investigadors de països europeus que treballaren amb l’equip d’allaus i de sistemes d’informació geogràfica de l’ICC.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Centre National du Machinisme Agricole du Génie Rural des Eaux et des Fôrets (CEMAGREF), Grenoble, França; Universitat de Barcelona, Espanya; École Polytechnique Féderal de Lausanne, Suïssa; Institut für Schnee und Lawinenforschung, Davos, Suïssa; Université Joseph Fourier, Grenoble, França; Norwegian Geotechnical Institute, Oslo, Noruega; Vedurstofe Islands, Reykjavik, Islàndia; Universita di Torino, Itàlia.

Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development (Programa: Human Capital and Mobility) de la Unió Europea.