• Imprimeix

Signes convencionals

Són la representació gràfica dels tipus de contactes entre les unitats cartogràfiques. En línia negra prima es representen els contactes sedimentaris, i en línies gruixudes els contactes mecànics i les estructures de plegament. En línies blaves es representen els contactes intrusius, i en línies vermelles i verdes els límits de les zones metamòrfiques. Els símbols puntuals indiquen el cabussament de les capes o d'altres estructures planars o linears.

Contacte concordant

Contacte discordant

Contacte transicional

Encavalcament
Falla inversa

Falla normal

Falles amb doble moviment

Sinclinal

Anticlinal

Estructura fossilitzada

Contacte intrusiu
Límit de zona metamòrfica

Direcció i angle de cabussament

Cabussament de l'estratificació

Esquistositat
Lineació d'intersecció