• Imprimeix

Magnetotel·lúrica

Audiomagnetotel·lúrica (AMT-CSAMT)

Magnetotel·lúrica (MT)

  • 1 Estació magnetotel·lúrica, ADU-07
  • 4 Elèctrodes impolaritzables
  • 2 Magnetòmetres d'inducció (Bobines baixa freqüència: 0,1mHz-10KHz) MFS-06e, Metronix