• Imprimeix

Informació sísmica addicional

Dades de sismes enregistrats (locals, regionals i telesismes), estudis de seguiment, reculls d'informació sísmica, detalls de la xarxa sísmica i acceleromètrica...

Terratrèmols enregistrats

Terratrèmols enregistrats per la xarxa sísmica de Catalunya.

Reculls d'informació sísmica i mapes

Butlletins sismològics, atles sísmic, bases de dades, mapes de sismicitat, mapes de mesozonació...