• Imprimeix

Enginyeria geològica i geotècnica

L'ICGC treballa en estudis geològics i geotècnics que donen suport a les obres públiques d'edificació, túnels, carreteres, viaductes, etc.

L'ICGC treballa en estudis geològics i geotècnics que donen suport a les obres públiques d'edificació, túnels, carreteres, viaductes, etc. fent l'exploració i caracterització geològica, geotècnica i hidrogeològica i definint l'aptitud per a l'obra, modelitzant el comportament geomecànic previsible, i realitzant estudis, projectes, direcció d'obres i l'avaluació econòmica d'alternatives. Aquests estudis combinen diverses tècniques de geologia, geotècnia, hidrogeologia, hidràulica, geofísica, geodèsia, teledetecció i enginyeria, per a la resolució de problemes específics.

La majoria d'aquests encàrrecs es realitzen per demanda de l'Administració pública i el sector privat, i en general, es tracta de treballs relacionats directament amb l'edificació, urbanisme, obra pública o riscos d'origen geològic.

 • Geotècnia per a cimentacions en l'edificació: caracterització del terreny i detecció de possibles anomalies i definició de la tipologia de fonamentació.
 • Obra pública: investigació geològica, geotècnica i hidrogeològica en obres lineals. 
  • Caracterització geològica i geotècnica del terreny per a l'obra civil i edificació.
  • Realització de sondejos i assaigs in situ; definició de les tipologies dels fonaments de les obres de fàbrica, cimentacions, càrregues de terres i murs.
  • Definició de l'aptitud per a l'obra, incloent l'anàlisi de factibilitat de la reutilització de les terres del desmunt i l'aptitud de la plataforma; identificació, avaluació i cubicatge de llocs d'abocador, materials de préstec i pedreres.
  • Modelització numèrica del comportament previsible del terreny; estabilitat de talussos amb el disseny dels terraplens i talussos per a garantir-ne la seva estabilitat. Anàlisi del perill i del risc de caigudes de roques, modelització de trajectòries i establiment de mesures correctores.
  • Estudis, projectes, direcció d'obres i avaluació econòmica d'alternatives.
 • Monitorització d'àrees afectades per subsidència de mineria de subsol, protecció i modelització de les activitats extractives i infraestructures lineals.
 • Cal esmentar els treballs de geologia, geotècnia i hidrogeologia realitzats en els últims dos anys per al projecte de la nova línia 9 del metro de Barcelona.