• Imprimeix

Cartografia de riscos geològics

L'ICGC ofereix eines de suport al planejament territorial i urbanístic, i realitza estudis tècnics d'avaluació de la perillositat i del risc geològic, instrumentació, auscultació, assaigs in situ, modelització de fenòmens geològics i proposta de mesures preventives i correctores