• Imprimeix

WMS Sondejos

Sondejos

URL: http://geoserveis.icgc.cat/icgc_geotecnia/wms/service? 

Característiques tècniques del servei:

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857, 3034, 3035, 3043
  • Formats GetMap suportats: Geotiff, Geotiff8PNG, GIF, JPEG, TIFF, SVG+XML, PNG (b bits)
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic

Capes disponibles:

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Sondejos

01_SOND_PN

1:1

1:3.000.000

Sondejos a Barcelona (2000)

01_SBCN_PN

1:1

1:3.000.000

Xarxa viària

02_OLCR_LN

1:1

1:3.000.000

Xarxa ferroviària

03_OLFR_LN

1:1

1:3.000.000

Exemple de petició de servei:

http://geoserveis.icgc.cat/icgc_geotecnia/wms/service?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=icgc_geotecnia:01_SOND_PN&styles=&bbox=268328.6728129679,4493961.554017337,523929.1410267833,4742724.305117323&width=768&height=747&srs=EPSG:25831&format=application/openlayers