• Imprimeix

Guies tècniques de transformació

Voleu afegir un missatge o resposta? Accediu al forum

Autor Missatge
Moderador Fòrum

23 octubre 2013 18:24:11

En diferents tests duts a terme a l’ICC, s'ha pogut observar que en fitxers de v8 provinents de v7, en manipular els elements, poden produir-se comportaments com els que s'indiquen. Un dels motius pot ser que en la v7 l’emmagatzematge de les coordenades es feia en base a nombres enters i en la v8 es fa en base a nombres reals. Degut a això, encara que el canvi de versió no aporta cap increment apreciable, quan es comencen a manipular els elements en v8 el fitxer va augmentant el seu volum degut, probablement, a l’adaptació dels elements a la nova forma de guardar-los. Per obtenir informació més acurada sobre el canvi seria recomanable parlar directament amb Bentley amb l'exemple del cas específic, o conèixer si algú pot aportar la seva experiència d'un cas similar.

Òscar Borrachero Sánchez (obosan)

21 octubre 2013 12:21:15

Fem servir MicroStation v8. La cartografia és la de la Diputació de Barcelona a escala 1/1000. Elements: cel·les, textes, línies, polígons... molt semblant al diccionari de l'ICC.

Moderador Fòrum

17 octubre 2013 10:00:49

Sí que es pot donar aquesta situació en alguns casos concrets i, en alguns d'ells, es poden plantejar diferents solucions. No obstant, seria interessant conèixer quin programari i versió esteu utilitzant, en quina versió de DGN (v7 o v8) estan els fitxers transformats, quins tipus d'elements s'estan transformant, i si esteu fent referència a cartografia distribuïda per l'ICC.

Òscar Borrachero Sánchez (obosan)

16 octubre 2013 13:48:10

He transformat alguns fitxers de cartografia 1/1000 en format DGN amb els paràmetres de la transformació bidimensional (gir, escala i traslació) i em trobo que s'incrementa la mida del fitxer. Per exemple: un fitxer de 9.8 Mb en ED50 ara ocupa uns 14.5 Mb en transformar-lo a ETRS89. Ho he solucionat en part (mitjançant aplicacions VBA) reinsertant textes i cel·les i la cosa no se'n va tant però continua incrementant-se notablement. Ara, de 9.8Mb passem a uns 12.5 Mb. Sembla que pot ser alguna cosa referent al rang intern dels elements del fitxer (polígons, línies, textos, cel·les...), que es veu afectat pel gir. En aquest sentit, he fet alguna prova i si aplico un gir superior, la mida del fitxer es dispara. Pot semblar que un 25% més no ha de ser un gran problema, però si multipliquem aquests valors per un bon grapat de fitxers amb diferent informació cartogràfica i ho dividim per un PC més aviat antic, la cosa canvia. Algú s'ha trobat en aquesta situació? Alguna suggerencia al respecte?

Moderador Fòrum

9 octubre 2012 17:04:01

A http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geodesia/Recursos podeu descarregar-hi les guies tècniques per aplicar la transformació en diferents programaris. Plantejeu en aquest assumpte tot allò que cregueu oportú al respecte.