• Imprimeix

Notícia 250 - Finalització de la prova pilot de la supervisió i l'avaluació del funcionament de les constel·lacions GNSS

7/5/18 13.24

L'International GNSS Service (IGS) ha endegat el projecte International GNSS Monitoring and Assessment (IGMA) per supervisar i avaluar el funcionament de les constel·lacions GNSS (Global Navigation Satellite System) que operen en el planeta.

Les constel·lacions que formen el sistema global de navegació per satèl·lit són: GPS (nord-americana), GLONASS (russa), Galileo (europea), BeiDou (xinesa) i QZSS (japonesa). L'entrada en operació d'algunes d'elles i la constant modernització dels satèl·lits de la resta fa que hagin de ser supervisades i avaluades periòdicament i requereix un estudi de les precisions i de l'impacte que pot tenir en els usuaris finals l'ús de les seves observa­cions.

L'ICGC participa en aquest projecte:

  • Com a proveïdor d'observacions GNSS de les 16 estacions de la xarxa d'estacions permanents CatNet.
  • Com a centre de dades que recopila i distribueix observacions d'altres xarxes que hi participen.
  • Com a centre d'anàlisi de dades pròpiament.

L'Institut ha lliurat la seva prova pilot que consisteix en la monitorització i l'avaluació de la qualitat dels paràmetres següents asso­ciats a cada constel·lació:

  • La precisió de les òrbites dels satèl·lits i els errors dels rellotges en els missatges radiodifosos.
  • L'error observat per l'usuari en emprar els missatges de navegació (Signal-in-Space User Range Error).
  • L'error de les diferències entre el temps de referència de les constel·lacions i el temps UTC, emesos també en la radiodifusió.
  • La dilució de la precisió a nivell global, entesa com el factor multiplicador de la precisió posicional en funció de la geometria dels satèl·lits.

Actualment és en fase d'avaluació i comparació els resultats que han proporcionat sis agències geodèsiques d'Alemanya, Brasil, República Txeca, Estats Units d'Amèrica, Espanya i Catalunya (l'Institut) del total de les disset que hi col·laboren. El resultat determinarà els següents passos i emetrà unes recomanacions a l'IGS. A mode d'exemple, la figura és un dels resultats que se'n deriva: es mostra el nombre de satèl·lits màxim i mínim que es poden observar per a cada constel·lació i dia en algun punt del món. La figura posa de manifest els satèl·lits que els usuaris poden emprar per obtenir la seva posició.