• Imprimeix

Notícia 203 - Geological Boot Camp 2017

7/9/17 7.23

Del 27 d'agost a l'1 de setembre de 2017 s'ha celebrat a Tremp la segona edició del Geological Boot Camp.

Es tracta d'un curs organitzat per l'European Association of Geoscientists & Engineers, l'ICGC, la Universitat de Barcelona i la University of Leeds, en cooperació amb Learning Geoscience. És adreçat a estudiants i joves professionals del món de les geociències i, enguany, ha comptat principalment amb alumnes del Regne Unit, Itàlia, Bulgària, Brasil i Espanya.

L'objectiu d'aquesta formació és oferir als participants una visió general de la modelització geològica integrada utilitzant les mateixes tècniques i mètodes que es fan servir per a l'exploració de georecursos.

Els participants han tingut l'oportunitat de millorar els seus coneixements a través de l'obtenció de dades al camp mitjançant el reconeixement i la caracterització de mate­rials i columnes estratigràfiques, ja sigui a nivell d'aflorament ja sigui a escala regional, a través de la interpretació geològica del paisatge.

Les dades obtingudes al camp es complementen amb treball de gabinet al Centre de Suport Territorial Pirineus (ICGC) amb l'ajut de la informació que s'extreu dels mapes i dels talls geològics de l'ICGC, amb tècniques de correlació estratigràfica i amb la interpretació de seccions sísmiques i de registres de pous i sondatges d'exploració presents a la zona.

Mitjançant la integració de totes les dades obtingudes, i tenint present els nivells d'incertesa, els participants han construït models geològics de les àrees prospectives incloent possibles reservoris i models alternatius tenint en compte els nivells de risc.

Un aspecte important del curs és la interacció i el treball en equip, que enriqueix l'experiència i estableix la base per a la creació de xarxes entre futurs professionals.

En finalitzar, els participants han presentat els seus treballs en els quals ha quedat palès que han obtingut un coneixement sòlid del procés de modelització geològica integrada.