Geología | icgc

Geología

Informaciones técnicas y recursos didácticos

Elements d’interès geològic de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i d’altres inventaris o publicacions científiques i divulgatives

Geoíndex - Inventari d'espais d'interès geològic (IEIG)

Elements d’interès geològic de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i d’altres inventaris o publicacions científiques i divulgatives

WMS Inventari d’espais d’interès geològic (IEIG)

L’ICGC elabora, actualitza i manté bases de dades de patrimoni geològic i paleontològic en col·laboració amb altres organismes i institucions

Patrimoni geològic

Representación tridimensional de las principales unidades estratigráficas y estructuras de Cataluña

Modelo de superfícies geológicas 3D de Cataluña

La importància dels minerals, observació, caracterització i la Taula dels minerals de Catalunya

Minerals

Un Servicio Geológico para Europa #GSEU

A Geological Service for Europe. GSEU

El visor permet consultar la informació estructurada del Geotreball I i Geotreball II

Geoíndex - Mapa geològic de Catalunya 1:25.000

¿Qué es un mapa geológico? sus partes y su finalidad

Breve recopilación de material del Atlas: presentación, mapas, cortes, tipos litológicos, historia geológica, el Tiempo geológico, vocabularios...

Base de datos de holotipos de fondos paleontológicos

Mapas geológicos de diferentes escalas, modelo geológico 3D...

Mapa geològic de Catalunya, escalas 1:250.000 i 1:50.000

Recopilación de fotografías de la exposición “Paisatges geològics de Catalunya, una mirada fotogràfica a la geologia catalana”

Exposición de geología permanente ubicada en el núcleo urbano de Tremp

Pirineus Geological Open Museum (PGOM)

Amb motiu del 150è aniversari del descobriment del sistema periòdic l’ICGC ha realitzat la versió en català de la taula periòdica

Taula Periòdica per a les Ciències de la Terra

Textures de les roques - Recurs didàctic permet obtenir de forma interactiva material pedagògic adreçat a l’alumnat d’ESO i Batxillerat

Textures de les roques - Recurs didàctic

Congresos, jornadas de trabajo y talleres, informaciones de interés