Geology | icgc

Geology

Informacions tècniques i recursos didàctics

Elements d’interès geològic de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i d’altres inventaris o publicacions científiques i divulgatives

Geoíndex - Inventari d'espais d'interès geològic (IEIG)

Elements d’interès geològic de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i d’altres inventaris o publicacions científiques i divulgatives

WMS Inventari d’espais d’interès geològic (IEIG)

L’ICGC elabora, actualitza i manté bases de dades de patrimoni geològic i paleontològic en col·laboració amb altres organismes i institucions

Patrimoni geològic

Three-dimensional representation of main stratigraphic units and structures of Catalonia

3D model of geological surfaces of Catalonia

La importància dels minerals, observació, caracterització i la Taula dels minerals de Catalunya

Minerals

A Geological Service for Europe #GSEU

A Geological Service for Europe. GSEU

El visor permet consultar la informació estructurada del Geotreball I i Geotreball II

Geoíndex - Mapa geològic de Catalunya 1:25.000

What is a geologic map? its parts and its purpose

Brief collection of Atlas material: presentation, maps, cuts, lithological types, geological history, geological time, vocabularies...

Base de dades d'holotips de fons paleontològics

Geological maps at different scales, 3D geologic model ...

Geological map of Catalonia, scales 1: 250,000 and 1: 50,000

Geoindex - Geological cartography

Recull de fotografies de l’exposició “Paisatges geològics de Catalunya, una mirada fotogràfica a la geologia catalana”

Permanent geology exhibition located in the urban center of Tremp

Pirineus Geological Open Museum (PGOM)

Amb motiu del 150è aniversari del descobriment del sistema periòdic l’ICGC ha realitzat la versió en català de la taula periòdica

Taula Periòdica per a les Ciències de la Terra

Textures de les roques - Recurs didàctic permet obtenir de forma interactiva material pedagògic adreçat a l’alumnat d’ESO i Batxillerat

Textures de les roques - Recurs didàctic

Congresses, work days and workshops, information of interest