Notícia 424 - Referencial Topogràfic Territorial de Catalunya | icgc

Notícia 424 - Referencial Topogràfic Territorial de Catalunya

21/10/2020 12:40
Imatge

L'ICGC difon la primera versió del nou producte topogràfic de referència que abasta tot el territori de Catalunya i que té com a principal objectiu facilitar l'accés i l'ús de les dades a les persones que treballen amb SIG.

Amb aquesta nova distribució, l'Institut respon a les demandes fetes per aquest col·lectiu d'usuaris i posa a disposició la cartografia vector contínua de tot el territori de Catalunya en un fitxer únic organitzat per capes. Les capes d'informació en què s'estructuren les dades són: relleu, hidrografia, transports, construccions, cobertes del sòl i noms geogràfics.

La nova organització de la informació facilita un ús més àgil i versàtil de les dades, ja que permet treballar amb tota la informació alhora o bé fer seleccions per capes d'informació o per àmbits territorials; també permet fer canvis en la simbolització.

Per tal de garantir un ús el més generalitzat possible, aquesta primera versió es distri­bueix en un format explotable des de programari lliure: Geopackage. El fitxer conté dades vector organitzades en les diferents capes temàtiques, així com taules de metadades i descripcions dels valors dels atributs.

El mateix arxiu incorpora un projecte SIG i una estilització per al programari QGIS. Aquesta primera distribució està preparada per a treballar a escales properes a 1:5 000.

Davant les necessitats que es van generant, l'ICGC treballa en noves versions i nous serveis que inclouran generalitzacions que possibilitin l'ús a diferents escales, nova informació procedent d’altres bases cartogràfiques (punts d’interès, carrers...) i nous formats de distribució del projecte.

El Referencial Topogràfic Territorial de Catalunya es pot descarregar del web de l'ICGC, on també hi trobareu el seu manual d'ús.