WMS/WMS-Time Ortoimatges Sentinel-2 | icgc

WMS/WMS-Time Ortoimatges Sentinel-2

Conté dades del 2015 en endavant de Sentinel Copernicus modificades per l'ICGC

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_sentinel2/wms/service?

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.3.0, 1.1.1, 1.1.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap.

 

Des de l’abril de 2024 es distribueix una versió millorada de les ortoimatges (v2.0).

Capes disponibles

CapaNom capaRang d’escales
Imatge Sentinel-2 estiu 2019sen2rgb_mosaic_estiu_2019Totes les escales
Imatge Sentinel-2 hivern 2019-2020sen2rgb_mosaic_hivern_2019_2020Totes les escales
Imatges Sentinel-2 RGB - Paràmetre TIME habilitatsen2rgbTotes les escales
Imatges Sentinel-2 IRC - Paràmetre TIME habilitatsen2ircTotes les escales
Imatge Sentinel-2 RGB [mensual]sen2rgb_[YYYYMM] *Totes les escales
Imatge Sentinel-2 IRC [mensual]sen2irc_[YYYYMM] *Totes les escales

*Nota: Es proporciona una capa WMS de cada mes pel qual es publiqui la imatge Sentinel. Exemple: sen2rgb_201512.

 

Exemple (capa WMS-Time)

Petició de capa amb TIME habilitat: cal afegir el paràmetre TIME en la consulta WMS indicant el mes d'interès (&TIME=2016-03).

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_sentinel2/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=sen2rgb&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=206985.645933014,4480000,573014.354066986,4780000&WIDTH=1020&HEIGHT=836&TIME=2015-12

Exemple (capa WMS)

Les capes sense TIME habilitat es consulten com a capes WMS estàndard.

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_sentinel2/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=sen2rgb_201512&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=206985.645933014,4480000,573014.354066986,4780000&WIDTH=1020&HEIGHT=836