WMS d’Ortofoto Territorial | icgc

WMS d’Ortofoto Territorial

Servei WMS que conté totes les ortofotos de l’ICGC

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/orto-territorial/wms

Característiques del servei

  • Ortofoto provisional (color i infraroja): Ortofoto del vol més recent que s’està produint i que encara està pendent de certes correccions i retocs per a esdevenir definitiva.
  • Ortofoto definitiva (color i infraroja) organitzada per períodes de temps corresponents a cobertures completes de Catalunya. Per a les més recents, el període de temps és un any, però en ortofotos més antigues s’indica el primer i l’últim any en què es van fer els vols necessaris per cobrir tot Catalunya. En aquest últim cas es poden consultar totes les ortofotos alhora (agrupades) o bé per capes separades segons anualitat i resolució.
  • El servei també permet conèixer la data de vol i la resolució d’un lloc seleccionat sobre l’ortofoto (mitjançant el mètode GetFeatureInfo).

  

Capes disponibles

CapaNom de capa
Ortofoto color provisional   
Ortofoto color de l’últim vol realitzat que està en fase de producció (2024). 
ortofoto_color_provisional
Ortofoto color [període] (grup de capes) 
Ortofotos definitives color corresponents a cobertures de tot Catalunya fetes amb vols d’un mateix any o d’un període d’anys. En una mateixa cobertura es poden trobar ortofotos de diferents resolucions. 

[període] pot prendre com a valor un any o un rang d’anys: 1993, 2000-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
ortofoto_color_[període]  

La denominació de les capes concretes d’aquest grup tenen la forma ortofoto_[resolució]_color_[any]
Ortofoto infraroja provisional   
Ortofoto infraroja de l’últim vol realitzat que està en fase de producció (2024). 
ortofoto_infraroig_provisional
Ortofoto infraroja [període] (grup de capes) 
Ortofotos definitives infraroges corresponents a cobertures de tot Catalunya fetes amb vols d’un mateix any o d’un període d’anys. En una mateixa cobertura es poden trobar ortofotos de diferents resolucions. 

[període] pot prendre com a valor un any o un rang d’anys: 2006-2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
ortofoto_infraroig_[període] 

La denominació de les capes concretes d’aquest grup tenen la forma ortofoto_[resolució]_infraroig_[any]
Ortofoto blanc i negre [període] (grup de capes)   
Ortofotos definitives en blanc i negre corresponents a cobertures de tot Catalunya fetes amb vols d’un mateix any o d’un període d’anys. En una mateixa cobertura es poden trobar ortofotos de diferents resolucions. 

[període] pot prendre com a valor un any o un rang d’anys: 1945, 1956, 1970-1977, 1983-1992, 1994-1997.
ortofoto_blanc_i_negre_[període] 

La denominació de les capes concretes d’aquest grup tenen la forma ortofoto_[resolució]_blanc_i_negre_[any]
Sèrie temporal anual d’ortofoto color o blanc i negre   
Per ser utilitzada amb el paràmetre TIME.
ortofoto_color_serie_anual
Sèrie temporal anual d’ortofoto infraroja   
Per ser utilitzada amb el paràmetre TIME.
ortofoto_infraroig_serie_anual

[resolució] pot prendre valors com 10cm, 15cm, 25cm, 50cm, 2.5m o 10m segons disponibilitat.

 

Exemple de petició d’una capa WMS-Time

Petició de capa amb TIME habilitat: cal afegir el paràmetre TIME en la consulta WMS indicant l’any d'interès (per exemple &TIME=2004).

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/orto-territorial/wms?REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&CRS=EPSG:25831&BBOX=290368.84,4538236.42,292203.28,4540070.86&WIDTH=520&HEIGHT=520&LAYERS=ortofoto_color_serie_anual&STYLES=&FORMAT=JPEG&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGE&TIME=2004

 

Exemple de petició d’una capa WMS

Les capes sense TIME habilitat es consulten com a capes WMS estàndard.

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/orto-territorial/wms?REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&CRS=EPSG:25831&BBOX=290368.84,4538236.42,292203.28,4540070.86&WIDTH=520&HEIGHT=520&LAYERS=ortofoto_blanc_i_negre_1983-1992&STYLES=&FORMAT=JPEG&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGE