Ortoimatges Sentinel-2 mensuals | icgc

Ortoimatges Sentinel-2 mensuals

Mosaic continu d'imatges mensuals captades pel satèl·lit Sentinel-2

Conté dades del 2015 en endavant de Sentinel Copernicus modificades per l'ICGC.

 

Característiques principals

  • Grandària de píxel: 10 m
  • Cobertura: tot Catalunya.
  • Freqüència d'actualització: mensual.
  • Tipus: RGB i IRC.
  • Formats disponibles: GeoTIFF 8 bits i GeoTIFF 16 bits.
Des de l’abril de 2024 es distribueix una versió millorada de les ortoimatges (v2.0).
Imatge
Exemple d'imatges Sentinel 2 mensuals en format RGB i IRC 8 bits

Versió reduïda d'imatges Sentinel 2 mensuals en format RGB i IRC 8 bits

 

Podeu utilitzar aquestes imatges lliurement inclouent el text següent: 
“Conté dades de Sentinel Copernicus modificades per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya”.