Geoinformació cartogràfica | icgc

Geoinformació cartogràfica

Piràmide cartogràfica híbrida (ortofoto + elements lineals del topogràfic + toponímia) en format MBTiles

Cartografia per a mòbils (MBTiles)

Informació cartogràfica d'alta resolució dels tipus de cobertes del sòl de Catalunya com àrees urbanitzades, agrícoles, forestals, masses d’aigua...

Cobertes del sòl

Capes temàtiques de delimitacions territorials que no tenen caràcter oficial

Delimitacions no oficials

Límits de municipis, comarques, vegueries, províncies i Catalunya. També s’inclouen els caps de municipi, comarca i província

Divisions administratives

Traçats de les línies dels límits municipals oficials amb les fites corresponents

Mapes municipals (delimitació)

Topònims (noms de lloc) presents en la cartografia de l'ICGC, amb les coordenades del punt on se situen

Quadrícules d’1x1 km i de 10x10 km, per a distribució d’espècies i altres finalitats

Quadrícules UTM

Base topogràfica de referència amb cobertura total del territori

Referencial Topogràfic Territorial

Subdivisió dels municipis de Catalunya en districtes i seccions censals