Mapa de pendents superiors al 20% | icgc

Mapa de pendents superiors al 20%

El Mapa de pendents superior al 20% s'elabora a partir de la informació de la Base topogràfica de Catalunya 1:5.000 amb l'objectiu de donar suport normatiu al planejament urbanístic.

 

Aquesta cartografia també es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS.

 

Imatge
Logo CC BY 4.0
Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.   
Més informació