Dades i productes | icgc

Dades i productes

Bases de dades d'allaus, d'esllavissades, d'holotips, d’instal·lacions de geotèrmia superficial, catàlegs de sòls i de la Biblioteca

Piràmide cartogràfica híbrida (ortofoto + elements lineals del topogràfic + toponímia) en format MBTiles

Cartografia per a mòbils (MBTiles)

Fitxers d'observació GNSS (RINEX), dades sísmiques i altres fitxers que podeu processar

GeoDades

Quadrícules d’1x1 km i de 10x10 km, per a distribució d’espècies i altres finalitats

Quadrícules UTM

Estat de progrés d'obsolescència programada