Visor de descàrregues - Fomats | icgc

Visor de descàrregues - Fomats

Formats disponibles (març 2020)

No.ProducteCoberturaFormats de fitxerTipus
1Base de Seccions CensalsVigentshpF
2Base municipal 1:5.000Vigentdg8, shpF
3Base topogràfica 1:5.000Vigentdgn, dxf, kmz, mmz, mrsid, sdo, shp, tcn, tiffA/F
4Cartografia topogràfica urbana 1:1.000Vigentdg8,dgn,dxf,kmz,shpF
5Mapa de cobertes del sòl de CatalunyaVigenttiffA/F
6Mapa de pendents >20%Vigentdg8, dxf, shpF
7Mapa de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya2005-2015tiffF
8Mapa topogràfic de Catalunya 1:1.000.000Vigentmrsid, tiffA/F
9Mapa topogràfic de Catalunya 1:100.000VigentdgnA/F
10Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000VigenttiffF
11Mapa topogràfic de Catalunya 1:250.000Vigentdgn, mrsid, tiffA/F
12Mapa topogràfic de Catalunya 1:50.000Vigentmrsid, tiffA/F
13Mapa topogràfic de Catalunya 1:500.000Vigentmrsid, tiffA/F
14Model d'elevacions de Catalunya 15x15mVigenttiff, txtF
15Model d'elevacions de Catalunya 2x2mVigenttxtF
16Model d'elevacions de Catalunya 5x5mVigenttiff, txtF
17Noms geogràfics de CatalunyaVigentcsvF
18Núvol de punts projecte LIDARCATv1 (2008-2011)lazF
19Núvol de punts projecte LIDARCAT v2v2 (2016-2017)lazF
20Ortofoto de Catalunya 1:2.500 (25cm)Vigentmrsid, tiffA/F
21Ortofoto de Catalunya 1:25.000 (2,5m)Vigentmrsid, tiffA/F
22Ortofoto de Catalunya 1:5.000 (50cm)Vigentmrsid, tiffA/F
23Piràmide híbridaVigentMBTilesF
24Talls de les sèries cartogràfiques ETRS89Vigentdxf, shpF

 

Llegenda

Tipus: Tipus de descàrrega, A: Per àrea, F: Per fulls.