Visor de mapes amb consultes al Geocodificador ICGC | icgc

Visor de mapes amb consultes al Geocodificador ICGC

 

S'ha creat un visor de mapes que, accedint a la interfície de programació d'aplicacions (API) de servei de geocodificació ICGC, permet cercar interactivament adreces postals i topònims de Catalunya. El visor s'ha implementat amb la llibreria Leaflet, utilitzant el connector leaflet-geocoder-mapzen.


URL: https://eines.icgc.cat/geocodificador_visor/

 

Descarrega: https://github.com/OpenICGC/leaflet-geocodericgc-plugin

S’utilitzen les tres operacions implementades a l’API:

 • autocompletar: A mesura que es va introduint el text a la caixa de cerca, s’envien peticions a l'operació autocompletar, amb la finalitat de trobar respostes de forma ràpida. Un cop apareix la direcció cercada, es pot seleccionar per mostrar-la al mapa.
 • cerca (geocodificació directa completa): Introduint el text a la caixa de cerca i prement la tecla [INTRO] es fa una petició a l'operació de cerca completa i es retornen els topònims i adreces que més s’ajusten al text escrit. Un cop apareix la direcció cercada, es pot seleccionar per mostrar-la al mapa.
 • invers (geocodificació inversa): Fent clic sobre el mapa amb el botó esquerre del ratolí, es mostren les adreces i topònims més propers al punt marcat.

 

Visor incrustat

Si la casella “Prioritzar els resultats propers al centre del mapa” està activada, a la llista de resultats es mostren primer els resultats més propers al centre del mapa.

Els elements cercats pertanyen a un dels següents tipus:

 • Capa topo1: topònims de poblament o agrupacions de població (nom de municipi, cap de municipi, entitat de població, disseminat, barri), mostrant en primer lloc els topònims que són nom de municipi o cap de municipi.   
  Apareixen a la llista de resultats amb el prefix (poblament) en verd.
 • Capa topo2: resta de topònims.   
  Apareixen a la llista de resultats amb el prefix (topònim) en blau. 
 • Capa address: portals.   
  Apareixen a la llista de resultats amb el prefix (portal) en vermell.


El paràmetre size s'ha assignat a 5, per mostrar com a màxim 5 elements de cada una de les capes.

Al situar el cursor sobre un element trobat de les capes topo1 o topo2, es mostra el tipus de topònim:

tipus de topònim

 


S’utilitza el connector leaflet-geocoder-mapzen (https://www.npmjs.com/package/leaflet-geocoder-mapzen), que s’ha modificat per gestionar els paràmetres size i focus, el prefix i tooltip de cada resultat (paràmetre tipus en cas dels topònims) i el nivell de zoom del mapa (paràmetre addendum.zoomlevel en cas dels topònims).

 

<!-- Carregar codi Leaflet del cdn -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/1.0.3/leaflet.css">
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/1.0.3/leaflet.js"></script>
<!-- Carregar plugin Leaflet de geocodificació mapzen-->
<script src="js/leaflet-geocoder.js"></script>
// Crear el mapa
var map = L.map('map', {
   center:[41.431, 1.8580],
   zoom: 8,
   minZoom:2,
   maxZoom:18,
   scrollWheelZoom: true
  });
//Al codi JavaScript, afegir la configuració del geocodificador amb la URL.
var geocodingOptions = {
    url: 'https://eines.icgc.cat/geocodificador',
    expanded: true,
    autocomplete: true,
    layers: "topo1,topo2,address",
    size: 5,
    focus: false,
    panToPoint: true
   };
L.control.geocoder(geocodingOptions).addTo(map);

 

Codi per a incrustar el visor

Per inserir el visor al vostre web, copieu i enganxeu el text següent:

<iframe width="100%" height="500" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://eines.icgc.cat/geocodificador_visor/" ></iframe>

 

Funcionalitat PWA

El visor Leaflet https://eines.icgc.cat/geocodificador_visor/ és una aplicació web progressiva (PWA) que presenta la possibilitat de ser baixada i iniciada des de la pantalla principal o el menú d'aplicacions de qualsevol dispositiu amb un navegador web.

Per instal·lar l'aplicació, a Chrome:

WindowsAndroid