Apps | icgc

Apps

Eina d'avaluació del potencial geotèrmic profund mitjançant el càlcul volumètric i l’energia tèrmica recuperable sobre models geològics 3D 

Avaluació del potencial geotèrmic profund (3DHIP Calculator)

Programari per a l'avaluació preliminar de Sistemes d'Intercanvi geotèrmic per instal·lacions de climatització i ACS fins a 70 kW

Geo-SIV

L'app excursionista que no necessita cobertura mòbil

Catalunya Offline

App que us permet veure com era i com és el lloc on sou

Aplicació de l'exposició de geologia permanent ubicada al nucli urbà de Tremp

PGOM - Pirineus Geological Open Museum

Aplicació cerca de llocs

Troballocs