Fotografies de minerals | icgc

Fotografies de minerals

Imatges de detall de minerals de diferents mines i jaciments catalans amb la col·laboració del Grup Mineralògic Català

El catàleg de fotografies actualment inclou 319 fitxes de mostres de 170 espècies minerals diferents pertanyents a 13 grups minerals (arsenats, carbonats, elements nadius, fosfats, halurs, hidròxids, molibdats, òxids, silicats, sulfats, sulfurs, vanadats i wolframats).

La posada en marxa del present catàleg ha estat possible gràcies a la col·laboració amb el Grup Mineralògic Català que ha proporcionat fotografies de minerals representatives de les col·leccions de mostres dels seus socis i sòcies.

Les fitxes es poden consultar a través del visor i la taula (amb filtratge del mineral, del grup mineral, de la comarca i de la localitat). Per a cada fitxa s’anomenen els minerals que s’observen a la fotografia, s’especifica el grup mineral, s’inclou informació referent al jaciment/paratge, la localitat d’on procedeix la mostra, la col·lecció a la que pertany i l’autor de la fotografia.

  • Nombre de mostres que pertanyen a 13 grups minerals: Arsenats (39); Carbonats (63); Elements nadius (6); Fosfats (24); Hal·lurs (17); Hidròxids (1); Molibdats (9); Òxids (18); Silicats (67); Sulfats (36); Sulfurs (30); Vanadats (7) i Wolframats (2).
  • Nombre de mostres representats a les 27 comarques: Alt Empordà (5); Alt Penedès (1); Alta Ribagorça (6); Bages (1); Baix Camp (39); Baix Empordà (2); Baix Llobregat (16); Barcelonès (10); Berguedà (6); Cerdanya (6); Conca de Barberà (7); Garrotxa (1); Gironès (2); Maresme (12); Noguera (2); Osona (10); Pallars Jussà (13); Pallars Sobirà (8); Priorat (31); Ripollès (23); Segarra (3); Segrià (1); Selva (25); Val d'Aran (18); Vallès Occidental (35) i Vallès Oriental (36).

 

Visor

Visor a finestra sencera  

 

Minerals de Catalunya