Node EIDA | icgc

Node EIDA

Accés a les dades sísmiques distribuides mitjançant el node EIDA ICGC.

EIDA (European Integrated Data Archive) és una iniciativa dins d'ORFEUS (Observatories and Research Facilities for European Seismology), que constitueix una federació distribuïda de centres de dades establerta per arxivar de manera segura les dades de formes d'ona sísmiques i les metadades recopilades per les infraestructures de recerca europees i proporcionar accés transparent a les dades per a les comunitats de recerca en geociències. L'ICGC constitueix un dels nodes d'EIDA des del 2020.

Les xarxes sísmiques que contribueixen al node EIDA ICGC són les següents:

CodiDescripcióTipusData inicialData finalAccésDOI
CAXarxa Sísmica de CatalunyaPermanent1984-Obert10.7914/SN/CA
EBXarxa Sísmica Regional de l'Observatori de l'EbrePermanent2009-Obert10.7914/SN/EB
ESXarxa Sísmica Digital EspanyolaPermanent1999-Obert10.7914/SN/ES
YK_2019Xarxa Sísmica del Projecte Interreg POCRISCTemporal20192021Obert10.7914/SN/YK_2019
YS_2019Xarxa Sísmica del Projecte SANIMSTemporal20192021Restringit10.7914/SN/YS_2019

 

Formes d'ona

Els senyal sísmic digital emmagatzemat al node EIDA ICGC està disponible mitjançant el servei web fdsnws-dataselect.

Per a descarregar les formes d'ona en format mseed cal seleccionar un interval de temps i una llista d'estacions. És possible seleccionar les xarxes, estacions, localitzacions i canals dels menús de selecció.

 

 

Metadades

Les metadades de les estacions sísmiques estan disponibles en el format StationXML mitjançant el servei web fdsnws-station.

Per a descarregar les metadades cal seleccionar un interval de temps i una llista d'estacions. És possible seleccionar les xarxes, estacions, localitzacions i canals dels menús de selecció.

 

 

 

Imatge
Logo CC BY 4.0
Datos sujetos a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.      
Més informació