Terratrèmols | icgc

Terratrèmols

Comunicats sísmics, sismogrames en directe, terratrèmols enregistrats, xarxa sísmica, recull d'informacions sísmiques i mapes

Sismes de magnitud superior a 2,2 i/o percebuts per la població

Comunicats sísmics

Terratrèmols enregistrats per la xarxa sísmica de Catalunya

 

Terratrèmols enregistrats

Localització d'epicentres instrumentals (1977-2019) i macrosísmics (880ac-2019)

Butlletins sismològics, atles sísmic, bases de dades, mapes de sismicitat, mapes de mesozonació...

Reculls d'informació sísmica i mapes

Accés a les dades sísmiques distribuides mitjançant el node EIDA ICGC.

EIDA

Millora del coneixement del risc sísmic i dels elements exposats proporcionant eines de suport a la població transfronterera

POCRISC