Publicacions cartogràfiques | icgc

Publicacions cartogràfiques

Descàrregues de mapes administratius, vegueries, carreteres, físic, topogràfic, turístic... (JPG, PDF, TIFF)

Mapa administratiu de Catalunya 1:250 000 amb vegueries, març 2024

Imatge
Mapa administratiu de Catalunya 1:250 000 amb vegueries, març 2024

Mides: 1148 per 1147 mm

 

Mapa administratiu de Catalunya 1:250 000, març 2024

Imatge
Mapa administratiu de Catalunya 1:250 000

Mides: 1148 per 1147 mm

 

Mapa administratiu de Catalunya 1:500 000, març 2024

Imatge
Mapa administratiu de Catalunya 1:500 000

Mides: 584 per 595 mm

 

Mapa administratiu de Catalunya 1:1 000 000, febrer 2024

Imatge
Mapa administratiu de Catalunya 1:1 000 000

Mides: 292 per 304 mm

 

Mapa de les vegueries de Catalunya 1:250 000, març 2024

Imatge
Mapa de les vegueries de Catalunya 1:250 000, març 2024

Mides: 1148 per 1148 mm

 

Mapa de les vegueries de Catalunya 1:500 000, març 2024

Imatge
Mapa de les vegueries de Catalunya 1:500 000

Mides: 581 per 591 mm

 

Mapa de carreteres de Catalunya 1:1 000 000, març 2024

Imatge
Mapa de carreteres de Catalunya 1:1 000 000

Mides: 545 per 304 mm

 

Mapa físic de Catalunya 1:1 000 000, febrer 2024

Imatge
Mapa físic de Catalunya 1:1 000 000

Mides: 388 per 304 mm

 

Mapa geològic de Catalunya 1:300 000, març 2024

Imatge
Mapa geològic de Catalunya 1:300 000, març 2024

Mides: 10171 per 909 mm

 

Mapa de les unitats estructurals majors de Catalunya 1:1 000 000, febrer 2024

Imatge
Mapa de les unitats estructurals majors de Catalunya 1:1 000 000

Mides: 545 per 304 mm

 

Mapa topogràfic de Catalunya 1:1 000 000, març 2024

Imatge
Mapa topogràfic de Catalunya 1:1 000 000, març 2024

Mides: 388 per 304 mm

 

Mapa turístic de Catalunya 1:1 000 000, març 2024

Imatge
Mapa turístic de Catalunya 1:1 000 000

Mides: 388 per 304 mm

 

Mapa polític d’Europa 1:15 000 000, juliol 2023

Imatge
Mapa polític d’Europa 1:15 000 000, juliol 2023

Mides: 522 per 304 mm