InfoSIS [ICGC InfoSIS] RSS Terratrèmols recents http://www.icgc.cat Sismes localitzats per l'ICGC a Catalunya i àrees veïnes (40º10'N 43º20'N / 0º20'W 4ºE) ca http://www.icgc.cathttp://www.igc.cat/web/img/logo_icgc_v1.png Darreres localitzacions // Mapa de terratrèmols dels darrers 30 dies ]]> Fri, 14 Feb 2020 11:27:18 +0100 Ml 0.6 Pallars Sobirà Fri, 14 Feb 2020 11:27:18 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81193&codi2=81193&codi3=l2002193w&data=14%2F02%2F2020&hora=10%3A27%3A18.80&lat=42.39&lon=1.02&dep=7&mag=0.6&font=ICGC&regio=Pallars_Sobir%C3%A0&ref=rss l2002193 Codi l2002193  Ml=0.6
Regió Pallars Sobirà
Data (UTC) 14/02/2020 10:27:18
Profunditat 7 km]]>
Ml -0.2 Cerdanya Fri, 14 Feb 2020 11:25:11 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81196&codi2=81196&codi3=l2002196w&data=14%2F02%2F2020&hora=10%3A25%3A11.40&lat=42.42&lon=1.78&dep=4&mag=-0.2&font=ICGC&regio=Cerdanya&ref=rss l2002196 Codi l2002196  Ml=-0.2
Regió Cerdanya
Data (UTC) 14/02/2020 10:25:11
Profunditat 4 km]]>
Ml 0.0 Selva Fri, 14 Feb 2020 04:04:47 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81195&codi2=81195&codi3=l2002195w&data=14%2F02%2F2020&hora=03%3A04%3A47.10&lat=41.82&lon=2.78&dep=4&mag=0.0&font=ICGC&regio=Selva&ref=rss l2002195 Codi l2002195  Ml=0.0
Regió Selva
Data (UTC) 14/02/2020 03:04:47
Profunditat 4 km]]>
Ml 0.1 Ripollès Fri, 14 Feb 2020 00:57:38 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81185&codi2=81185&codi3=l2002185w&data=13%2F02%2F2020&hora=23%3A57%3A38.70&lat=42.26&lon=2.07&dep=4&mag=0.1&font=ICGC&regio=Ripoll%C3%A8s&ref=rss l2002185 Codi l2002185  Ml=0.1
Regió Ripollès
Data (UTC) 13/02/2020 23:57:38
Profunditat 4 km]]>
Ml 0.8 Cerdanya Thu, 13 Feb 2020 21:29:07 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81179&codi2=81179&codi3=l2002179w&data=13%2F02%2F2020&hora=20%3A29%3A07.60&lat=42.44&lon=1.78&dep=4&mag=0.8&font=ICGC&regio=Cerdanya&ref=rss l2002179 Codi l2002179  Ml=0.8
Regió Cerdanya
Data (UTC) 13/02/2020 20:29:07
Profunditat 4 km]]>
Ml 0.4 Ripollès Thu, 13 Feb 2020 17:18:49 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81178&codi2=81178&codi3=l2002178w&data=13%2F02%2F2020&hora=16%3A18%3A49.00&lat=42.25&lon=2.04&dep=6&mag=0.4&font=ICGC&regio=Ripoll%C3%A8s&ref=rss l2002178 Codi l2002178  Ml=0.4
Regió Ripollès
Data (UTC) 13/02/2020 16:18:49
Profunditat 6 km]]>
Ml 0.3 Hautes-Pyrénées Thu, 13 Feb 2020 00:32:49 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81184&codi2=81184&codi3=l2002184w&data=12%2F02%2F2020&hora=23%3A32%3A49.70&lat=43.02&lon=-0.13&dep=3&mag=0.3&font=ICGC&regio=Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&ref=rss l2002184 Codi l2002184  Ml=0.3
Regió Hautes-Pyrénées
Data (UTC) 12/02/2020 23:32:49
Profunditat 3 km]]>
Ml 0.2 Aude Wed, 12 Feb 2020 21:58:31 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81183&codi2=81183&codi3=l2002183w&data=12%2F02%2F2020&hora=20%3A58%3A31.10&lat=42.80&lon=2.24&dep=17&mag=0.2&font=ICGC&regio=Aude&ref=rss l2002183 Codi l2002183  Ml=0.2
Regió Aude
Data (UTC) 12/02/2020 20:58:31
Profunditat 17 km]]>
Ml 0.6 Cerdanya Wed, 12 Feb 2020 17:59:16 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81171&codi2=81171&codi3=l2002171w&data=12%2F02%2F2020&hora=16%3A59%3A16.30&lat=42.43&lon=1.78&dep=4&mag=0.6&font=ICGC&regio=Cerdanya&ref=rss l2002171 Codi l2002171  Ml=0.6
Regió Cerdanya
Data (UTC) 12/02/2020 16:59:16
Profunditat 4 km]]>
Ml 0.4 Ariège Wed, 12 Feb 2020 07:22:27 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81176&codi2=81176&codi3=l2002176w&data=12%2F02%2F2020&hora=06%3A22%3A27.90&lat=42.72&lon=2.06&dep=7&mag=0.4&font=ICGC&regio=Ari%C3%A8ge&ref=rss l2002176 Codi l2002176  Ml=0.4
Regió Ariège
Data (UTC) 12/02/2020 06:22:27
Profunditat 7 km]]>
Ml -0.4 Pallars Sobirà Wed, 12 Feb 2020 06:16:23 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81175&codi2=81175&codi3=l2002175w&data=12%2F02%2F2020&hora=05%3A16%3A23.40&lat=42.62&lon=1.12&dep=8&mag=-0.4&font=ICGC&regio=Pallars_Sobir%C3%A0&ref=rss l2002175 Codi l2002175  Ml=-0.4
Regió Pallars Sobirà
Data (UTC) 12/02/2020 05:16:23
Profunditat 8 km]]>
Ml 0.0 Ripollès Wed, 12 Feb 2020 05:41:39 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81174&codi2=81174&codi3=l2002174w&data=12%2F02%2F2020&hora=04%3A41%3A39.00&lat=42.25&lon=2.34&dep=5&mag=0.0&font=ICGC&regio=Ripoll%C3%A8s&ref=rss l2002174 Codi l2002174  Ml=0.0
Regió Ripollès
Data (UTC) 12/02/2020 04:41:39
Profunditat 5 km]]>
Ml 0.7 Hautes-Pyrénées Wed, 12 Feb 2020 04:37:11 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81173&codi2=81173&codi3=l2002173w&data=12%2F02%2F2020&hora=03%3A37%3A11.60&lat=42.92&lon=0.01&dep=5&mag=0.7&font=ICGC&regio=Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&ref=rss l2002173 Codi l2002173  Ml=0.7
Regió Hautes-Pyrénées
Data (UTC) 12/02/2020 03:37:11
Profunditat 5 km]]>
Ml -0.2 Cerdanya Tue, 11 Feb 2020 19:50:44 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81169&codi2=81169&codi3=l2002169w&data=11%2F02%2F2020&hora=18%3A50%3A44.00&lat=42.45&lon=1.81&dep=13&mag=-0.2&font=ICGC&regio=Cerdanya&ref=rss l2002169 Codi l2002169  Ml=-0.2
Regió Cerdanya
Data (UTC) 11/02/2020 18:50:44
Profunditat 13 km]]>
Ml -0.0 Cerdanya Tue, 11 Feb 2020 06:57:23 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81168&codi2=81168&codi3=l2002168w&data=11%2F02%2F2020&hora=05%3A57%3A23.10&lat=42.44&lon=1.78&dep=5&mag=-0.0&font=ICGC&regio=Cerdanya&ref=rss l2002168 Codi l2002168  Ml=-0.0
Regió Cerdanya
Data (UTC) 11/02/2020 05:57:23
Profunditat 5 km]]>
Ml 0.5 Hautes-Pyrénées Mon, 10 Feb 2020 17:11:46 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81165&codi2=81165&codi3=l2002165w&data=10%2F02%2F2020&hora=16%3A11%3A46.80&lat=42.70&lon=0.46&dep=5&mag=0.5&font=ICGC&regio=Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&ref=rss l2002165 Codi l2002165  Ml=0.5
Regió Hautes-Pyrénées
Data (UTC) 10/02/2020 16:11:46
Profunditat 5 km]]>
Ml -0.0 Cerdanya Mon, 10 Feb 2020 13:12:21 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81164&codi2=81164&codi3=l2002164w&data=10%2F02%2F2020&hora=12%3A12%3A21.20&lat=42.42&lon=1.78&dep=4&mag=-0.0&font=ICGC&regio=Cerdanya&ref=rss l2002164 Codi l2002164  Ml=-0.0
Regió Cerdanya
Data (UTC) 10/02/2020 12:12:21
Profunditat 4 km]]>
Ml 0.3 Selva Mon, 10 Feb 2020 10:57:25 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81163&codi2=81163&codi3=l2002163w&data=10%2F02%2F2020&hora=09%3A57%3A25.20&lat=41.85&lon=2.65&dep=2&mag=0.3&font=ICGC&regio=Selva&ref=rss l2002163 Codi l2002163  Ml=0.3
Regió Selva
Data (UTC) 10/02/2020 09:57:25
Profunditat 2 km]]>
Ml -0.3 Cerdanya Mon, 10 Feb 2020 03:33:44 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81162&codi2=81162&codi3=l2002162w&data=10%2F02%2F2020&hora=02%3A33%3A44.90&lat=42.40&lon=1.79&dep=6&mag=-0.3&font=ICGC&regio=Cerdanya&ref=rss l2002162 Codi l2002162  Ml=-0.3
Regió Cerdanya
Data (UTC) 10/02/2020 02:33:44
Profunditat 6 km]]>
Ml 0.4 Cerdanya Mon, 10 Feb 2020 01:11:48 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81161&codi2=81161&codi3=l2002161w&data=10%2F02%2F2020&hora=00%3A11%3A48.10&lat=42.43&lon=1.78&dep=4&mag=0.4&font=ICGC&regio=Cerdanya&ref=rss l2002161 Codi l2002161  Ml=0.4
Regió Cerdanya
Data (UTC) 10/02/2020 00:11:48
Profunditat 4 km]]>
[+info:] ICGC Terratrèmols Mon, 17 Feb 2020 13:57:01 +0100 http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols
  • Darrers comunicats
  • Terratrèmols recents
  • Sismogrames en directe
  • ]]>