InfoSIS [ICGC InfoSIS] RSS Terratrèmols recents http://www.icgc.cat Sismes localitzats per l'ICGC a Catalunya i àrees veïnes (40º10'N 43º20'N / 0º20'W 4ºE) ca http://www.icgc.cathttp://www.igc.cat/web/img/logo_icgc_v1.png Darreres localitzacions // Terratrèmol: Cerdanya, Magnitud 2.4
[29/03/2020 12:52 Temps Oficial]Darrers comunicats]]>
Tue, 07 Apr 2020 16:33:57 +0200
Ml -0.7 Pallars Jussà Tue, 07 Apr 2020 16:33:57 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81579&codi2=81579&codi3=l2004579w&data=07%2F04%2F2020&hora=14%3A33%3A57.70&lat=42.43&lon=1.02&dep=15&mag=-0.7&font=ICGC&regio=Pallars_Juss%C3%A0&ref=rss l2004579 Codi l2004579  Ml=-0.7
Regió Pallars Jussà
Data (UTC) 07/04/2020 14:33:57
Profunditat 15 km]]>
Ml 0.5 Hautes-Pyrénées Tue, 07 Apr 2020 13:34:21 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81578&codi2=81578&codi3=l2004578w&data=07%2F04%2F2020&hora=11%3A34%3A21.60&lat=43.01&lon=-0.00&dep=7&mag=0.5&font=ICGC&regio=Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&ref=rss l2004578 Codi l2004578  Ml=0.5
Regió Hautes-Pyrénées
Data (UTC) 07/04/2020 11:34:21
Profunditat 7 km]]>
Ml -0.4 Pallars Jussà Tue, 07 Apr 2020 05:39:06 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81577&codi2=81577&codi3=l2004577w&data=07%2F04%2F2020&hora=03%3A39%3A06.00&lat=42.51&lon=0.98&dep=14&mag=-0.4&font=ICGC&regio=Pallars_Juss%C3%A0&ref=rss l2004577 Codi l2004577  Ml=-0.4
Regió Pallars Jussà
Data (UTC) 07/04/2020 03:39:06
Profunditat 14 km]]>
Ml -0.8 Alta Ribagorça Tue, 07 Apr 2020 05:10:47 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81576&codi2=81576&codi3=l2004576w&data=07%2F04%2F2020&hora=03%3A10%3A47.10&lat=42.55&lon=0.95&dep=11&mag=-0.8&font=ICGC&regio=Alta_Ribagor%C3%A7a&ref=rss l2004576 Codi l2004576  Ml=-0.8
Regió Alta Ribagorça
Data (UTC) 07/04/2020 03:10:47
Profunditat 11 km]]>
Ml -0.4 Cerdanya Mon, 06 Apr 2020 16:12:44 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81573&codi2=81573&codi3=l2004573w&data=06%2F04%2F2020&hora=14%3A12%3A44.40&lat=42.47&lon=1.78&dep=10&mag=-0.4&font=ICGC&regio=Cerdanya&ref=rss l2004573 Codi l2004573  Ml=-0.4
Regió Cerdanya
Data (UTC) 06/04/2020 14:12:44
Profunditat 10 km]]>
Ml 0.2 Selva Mon, 06 Apr 2020 15:47:28 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81571&codi2=81571&codi3=l2004571w&data=06%2F04%2F2020&hora=13%3A47%3A28.40&lat=41.82&lon=2.66&dep=17&mag=0.2&font=ICGC&regio=Selva&ref=rss l2004571 Codi l2004571  Ml=0.2
Regió Selva
Data (UTC) 06/04/2020 13:47:28
Profunditat 17 km]]>
Ml 0.0 Ariège Mon, 06 Apr 2020 15:27:37 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81575&codi2=81575&codi3=l2004575w&data=06%2F04%2F2020&hora=13%3A27%3A37.90&lat=42.71&lon=2.07&dep=15&mag=0.0&font=ICGC&regio=Ari%C3%A8ge&ref=rss l2004575 Codi l2004575  Ml=0.0
Regió Ariège
Data (UTC) 06/04/2020 13:27:37
Profunditat 15 km]]>
Ml 0.7 Huesca Mon, 06 Apr 2020 10:42:22 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81569&codi2=81569&codi3=l2004569w&data=06%2F04%2F2020&hora=08%3A42%3A22.60&lat=42.68&lon=0.60&dep=5&mag=0.7&font=ICGC&regio=Huesca&ref=rss l2004569 Codi l2004569  Ml=0.7
Regió Huesca
Data (UTC) 06/04/2020 08:42:22
Profunditat 5 km]]>
Ml 0.6 Baix Camp Sun, 05 Apr 2020 14:39:30 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81568&codi2=81568&codi3=l2004568w&data=05%2F04%2F2020&hora=12%3A39%3A30.50&lat=41.12&lon=1.11&dep=12&mag=0.6&font=ICGC&regio=Baix_Camp&ref=rss l2004568 Codi l2004568  Ml=0.6
Regió Baix Camp
Data (UTC) 05/04/2020 12:39:30
Profunditat 12 km]]>
Ml -0.1 Ripollès Sun, 05 Apr 2020 08:20:17 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81567&codi2=81567&codi3=l2004567w&data=05%2F04%2F2020&hora=06%3A20%3A17.20&lat=42.37&lon=2.12&dep=8&mag=-0.1&font=ICGC&regio=Ripoll%C3%A8s&ref=rss l2004567 Codi l2004567  Ml=-0.1
Regió Ripollès
Data (UTC) 05/04/2020 06:20:17
Profunditat 8 km]]>
Ml -0.0 Pallars Sobirà Sun, 05 Apr 2020 06:28:54 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81566&codi2=81566&codi3=l2004566w&data=05%2F04%2F2020&hora=04%3A28%3A54.40&lat=42.41&lon=1.16&dep=10&mag=-0.0&font=ICGC&regio=Pallars_Sobir%C3%A0&ref=rss l2004566 Codi l2004566  Ml=-0.0
Regió Pallars Sobirà
Data (UTC) 05/04/2020 04:28:54
Profunditat 10 km]]>
Ml 0.2 Baix Ebre Sat, 04 Apr 2020 09:48:50 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81565&codi2=81565&codi3=l2004565w&data=04%2F04%2F2020&hora=07%3A48%3A50.90&lat=40.81&lon=0.56&dep=8&mag=0.2&font=ICGC&regio=Baix_Ebre&ref=rss l2004565 Codi l2004565  Ml=0.2
Regió Baix Ebre
Data (UTC) 04/04/2020 07:48:50
Profunditat 8 km]]>
Ml 0.0 Ariège Sat, 04 Apr 2020 02:16:14 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81561&codi2=81561&codi3=l2004561w&data=04%2F04%2F2020&hora=00%3A16%3A14.60&lat=42.91&lon=1.50&dep=13&mag=0.0&font=ICGC&regio=Ari%C3%A8ge&ref=rss l2004561 Codi l2004561  Ml=0.0
Regió Ariège
Data (UTC) 04/04/2020 00:16:14
Profunditat 13 km]]>
Ml 0.7 Hautes-Pyrénées Sat, 04 Apr 2020 00:49:53 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81560&codi2=81560&codi3=l2004560w&data=03%2F04%2F2020&hora=22%3A49%3A53.90&lat=42.99&lon=-0.04&dep=2&mag=0.7&font=ICGC&regio=Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&ref=rss l2004560 Codi l2004560  Ml=0.7
Regió Hautes-Pyrénées
Data (UTC) 03/04/2020 22:49:53
Profunditat 2 km]]>
Ml -0.2 Pallars Sobirà Fri, 03 Apr 2020 23:24:33 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81559&codi2=81559&codi3=l2004559w&data=03%2F04%2F2020&hora=21%3A24%3A33.60&lat=42.47&lon=1.05&dep=15&mag=-0.2&font=ICGC&regio=Pallars_Sobir%C3%A0&ref=rss l2004559 Codi l2004559  Ml=-0.2
Regió Pallars Sobirà
Data (UTC) 03/04/2020 21:24:33
Profunditat 15 km]]>
Ml 0.9 Baix Penedès Fri, 03 Apr 2020 09:31:38 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81562&codi2=81562&codi3=l2004562w&data=03%2F04%2F2020&hora=07%3A31%3A38.60&lat=41.26&lon=1.61&dep=5&mag=0.9&font=ICGC&regio=Baix_Pened%C3%A8s&ref=rss l2004562 Codi l2004562  Ml=0.9
Regió Baix Penedès
Data (UTC) 03/04/2020 07:31:38
Profunditat 5 km]]>
Ml -0.0 Pyrénées-Orientales Fri, 03 Apr 2020 05:55:43 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81558&codi2=81558&codi3=l2004558w&data=03%2F04%2F2020&hora=03%3A55%3A43.10&lat=42.42&lon=2.35&dep=11&mag=-0.0&font=ICGC&regio=Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales&ref=rss l2004558 Codi l2004558  Ml=-0.0
Regió Pyrénées-Orientales
Data (UTC) 03/04/2020 03:55:43
Profunditat 11 km]]>
Ml -0.0 Ripollès Thu, 02 Apr 2020 22:52:25 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81553&codi2=81553&codi3=l2004553w&data=02%2F04%2F2020&hora=20%3A52%3A25.90&lat=42.29&lon=2.24&dep=8&mag=-0.0&font=ICGC&regio=Ripoll%C3%A8s&ref=rss l2004553 Codi l2004553  Ml=-0.0
Regió Ripollès
Data (UTC) 02/04/2020 20:52:25
Profunditat 8 km]]>
Ml 0.6 Costa Alt Empordà Thu, 02 Apr 2020 11:29:57 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81552&codi2=81552&codi3=l2004552w&data=02%2F04%2F2020&hora=09%3A29%3A57.60&lat=42.17&lon=3.18&dep=4&mag=0.6&font=ICGC&regio=Costa_Alt_Empord%C3%A0&ref=rss l2004552 Codi l2004552  Ml=0.6
Regió Costa Alt Empordà
Data (UTC) 02/04/2020 09:29:57
Profunditat 4 km]]>
Ml 0.2 Pyrénées-Orientales Thu, 02 Apr 2020 06:46:51 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=81551&codi2=81551&codi3=l2004551w&data=02%2F04%2F2020&hora=04%3A46%3A51.40&lat=42.49&lon=1.80&dep=4&mag=0.2&font=ICGC&regio=Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales&ref=rss l2004551 Codi l2004551  Ml=0.2
Regió Pyrénées-Orientales
Data (UTC) 02/04/2020 04:46:51
Profunditat 4 km]]>
[+info:] ICGC Terratrèmols Wed, 08 Apr 2020 08:33:59 +0200 http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols
  • Darrers comunicats
  • Terratrèmols recents
  • Sismogrames en directe
  • ]]>