• Imprimeix

Notícia 509 - Giswater Association i l'ICGC signen un conveni de col·laboració

3/3/22 14:17

El 3 de març de 2022, el president de Giswater Association, Braulio Moreno, i el director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Jaume Massó, han signat un conveni de col·laboració per a regular els termes d'accés a la informació geogràfica pública d'ambdues entitats, articular els mitjans corresponents i establir els compromisos adients per a la seva execució

Amb aquest conveni, l'Institut té la voluntat de posar a disposició de l'Associació el Servei ICGC_DataCloud, servei que dona accés remot a les bases cartogràfiques de l'ICGC públiques, i el servei restringit de geocodificació per a dades anonimitzades.

D'altra banda, les empreses que operen a Catalunya que formen part de Giswater Association posaran a disposició de l'ICGC la informació que li sigui d'interès de cada empresa pública de gestió de cicle de l'aigua potable, com és la xarxa de pous i dipòsits d'aigua potable, perquè sigui incorporada a les bases cartogràfiques de l'Institut.

Giswater Association desenvolupa i promou un sistema d'informació geogràfica de codi obert per gestionar les infraestructures d'aigua potable i clavegueram utilitzat a diversos municipis de Catalunya.

Entre les funcions de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya es troba impulsar la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl, i mantenir actualitzades les bases d'informació geogràfica de Catalunya.

Signatura del conveni
Participants en la signatura del conveni a les escales de l'ICGC.