• Imprimeix

Fotogrametria (inclou radargrametria i interferometria) i posicionament

2017

Ponències a congressos

XVII Congreso de la Asociación Española de Teledetección. Murcia, octubre 2017:
Mora, O.,Pérez-Aragüés, F.,Pipia, L., Marchán, J. F.,Marturià, J., Corbera, J., Tardà, A.: Análisis de subsidencia en el Delta del Ebro mediante el uso de imágenes SENTINEL-1A/B: Resultados preliminares y lecciones aprendidas [922,2 kB] .

Pòsters a congressos

FRINGE 2017 Workshop. Helsinki, juny 2017:
Mora, O.,Pérez-Aragües, F., Marchán, J. F.,Pipia, L.:  Sentinel IWS vs Cosmo-SkyMed Stripmap: a Sensitivity Analysis [3,9 MB] .

Docència impartida

18e edició del Màster en Teledetecció i SIG. Universitat Autònoma de Barcelona:
Perez, F., Mora, O.: Interferometria.

Activitat formativa CT3-COPERNICUS. Juliol 2017:
Mora, O., Marchan, J. F.: Formació en imatges radar satèl·lit – Usos i aplicacions de SENTINEL-1. [7,6 MB]

2016

Articles

Kornus, W., Magariños, A., Pla, M., Soler, E., Pérez, F. (2016): Photogrammetric processing using ZY-3 satellite imagery
Revista Catalana de Geografia, núm. 53. ICGC.
Comunicació presentada al PIA15+HRIGI15 – Joint ISPRS conference 2015. Munic. Març 2015.

Soler, M. E., Kornus, W., Magariños, A., Pla, M. (2016): Analyzing RCD30 Oblique Performance in a Production Environment. [1,2 MB]
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. XLI-B3, pàg. 99-105. Proceedings of the XXIII ISPRS Congress. Praga, juliol.

Docència impartida

Escuela Cartográfica del Instituto Geográfico Nacional de Lima. Perú, juliol 2016:
Kornus, W., Ruiz, A.: Curso de capacitación PERUSAT-1. Módulo 4:Producción de DEM a partir de imágenes satelitales.

Escuela Cartográfica del Instituto Geográfico Nacional de Lima. Perú, novembre 2016:
Pipia, L.: Curso de capacitación PERUSAT-1. Módulo 5:Técnicas de Actualización de Bases Topográficas.

2015

Articles

Kornus, W., Magariños, A., Pla, M., Soler, E., Pérez, F. (2015): Photogrammetric Processing Using ZY-3 Satellite Imagery
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. XL-3/W2, pàg. 109-113.

Ponències a congressos

PIA15 (Photogrammetric Image Analysis) + HRIGI15 (High Resolution Earth Imaging for Geospatial Information). Munic, març 2015:
Kornus, W., Magariños, A., Pla, M., Soler, E., Pérez, F.: Photogrammetric processing using ZY-3 satellite imagery

Conferències a jornades

ESRI NMO sumit. Zuric, abril 2015:
Talaya, J.: 3D modelling

Pòsters a congressos

8th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information System (EUREGEO). Barcelona, juny 2015:
Costa, E., Buzzi, J., Riaza, A., Fernández, O., García-Sellés, D., Tardà, A., Palà, V., Pipia, L., Muñoz, J. A., Corbera, J.: Assessing the potential of imaging spectroscopy applied to geological mapping in the Montsec area (Pyrenees, Spain)

Membres de tribunal de tesis doctorals, de màsters i de treballs de llicenciatura

Tesi doctoral: “Ground Moving Target Indication with Synthetic Aperture Radars for Maritime Surveillance”. Autor: E. Makhoul. UPC. Membre del tribunal: J. Corbera.

Tesi doctoral: “Contribution to the Development of pico-satelliter for Earth Observation and Technology Demonstrators”. Autor: R. Jové. UPC. Membre del tribunal: J. Corbera.

2014

Ponències a congressos no organitzats per l'ICGC

European Geosciences Union, General Assembly 2014. Viena, abril-maig 2014:
Duran, R., Sagristà, E., Guillén, J., Ruiz, A., Jiménez, J. A.: Impacts of an extreme storm on a low-lying embayed sandy beach (Pals Bay, NW Mediterranean) [39,6 kB]

34th International Conference on Coastal Engineering. Seul, juny 2014:
Jiménez, J. A., Plana, A., Sanuy, M., Ruiz, A.: Morphodynamic impact on a extreme storm on a cuspate deltaic shoreline [556,2 kB]

2013

Blanco, P., Pérez, F., Concha, A., Marturià, J., Palà, V. (2013): Operational PS-DINSAR Deformation Monitoring Project at a Regional Scale in Catalonia (Spain)
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XVIII, núm. 47. ICGC. Barcelona.
Font: Proceedings of IGARSS 2012, Remote Sensing for a Dynamic Earth, pàg. 1178-1181. Munic.

Honkavaara, E.,  Markelin, L., Arbiol, R., Martínez, L. (2013): EuroSDR-Project Commission 1 “Radiometric aspects of digital photogrammetric images. Final report” [3,5 MB]
European Spatial Data Research, official publication 62, pàg, 9-47.

2012

Blanco, P., Pérez, F., Concha, A., Marturià, J., Palà, V. (2012): Operational PS-DINSAR deformation Monitoring Project at a Regional Scale in Catalonia (Spain) [3,2 MB]
Proceedings of IGARSS 2012, Remote Sensing for a Dynamic Earth, pàg. 1178-1181. Munic.

Frontera, T., Blanco, P., Concha, A., Goula, X., Perez, F., Maturià, J. (2012): Medidas de deformaciones co-sismicas del terremoto de Lorca de 11 de mayo de 2011 [753,4 kB]
Física de la Tierra, vol. 24, pàg. 151-169.

Frontera, T., Concha, A., Blanco, P., Echeverria, A., Goula, X., Arbiol, R., Khazaradze, G., Pérez, F., Suriñach, E. (2012): DInSAR Coseismic Deformation of the May 2011 Mw 5.1 Lorca Earthquake (southeastern Spain) [32,5 MB]
Solid Earth, vol. 3, pàg. 111-119.

Martínez, L., Pérez, F., Arbiol, R., Magariños, A. (2012): Development of NDVI WMS Geoservice from Reflectance DMC Imagery at ICC [5,5 MB]
Proceedings of the the European Calibration and Orientation Workshop (EUROCOW). Castelldefels.

Pipia, L., Pérez, F., Tardà, A., Martínez, L., Arbiol, R. (2012): Simultaneous usage of optic and thermal hyperspectral sensors for crop water stress characterization [672,4 kB]
Proceedings of IGARSS 2012, Remote Sensing for a Dynamic Earth, pàg. 6661-6664. Munic.

2011

Ferrer, P. J., López-Martínez, C., Aguasca, A., Pipia, L., González-Arbesú, J. M., Fabregas, X., Romeu, J. (2011): Transpolarizing Trihedral Corner Reflector Characterization Using a GB-SAR System [1,5 MB] .
Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 8, núm. 4, pàg. 774-778.

Honkavaara, E., Arbiol, R., Markelin, L., Martínez, L., Bovet, S., Bredif, M., Chandelier, L., Heikkinen, V., Korpela, I., Lelegard, L., Pérez, F., Schläpfer, D., Tokola, T. (2011): EuroSDR project “Radiometric aspects of digital photogrammetric airborne images” - Results of the empirical phase”. [494,5 kB]
ISPRS Hannover Workshop. Hannover.

López-Martínez, C., Fàbregas, X., Pipia, L. (2011): Forest parameter estimation in the Pol-InSAR context employing the multiplicative–additive speckle noise model. [1,1 MB]
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 66, núm. 5, pàg. 597-607.

Martínez, L., Pérez, F., Arbiol, R., Tardà, A. (2011): Radiometric characterisation of a VNIR hyperspectral imaging system for accurate atmospheric correction. [327,3 kB]
9a Setmana Geomàtica Internacional. Barcelona.

Martinez, L., Soler, M. E., Pérez, F., Arbiol, R. (2011): Efecto de la atmósfera en la resolución óptica de la Z/I Digital Mapping Camera. [338,8 kB]
Revista de Teledetección, núm. 35, pàg. 32-40

2009

Alamús, R., Kornus, W., Pla, M., Talaya, J. (2009): Evaluación de la precisión en tres años de campañas con cámara digital en el ICC [883,6 kB]
8a Setmana Geomàtica. Barcelona, febrer.

Blanco, P., Arbiol, R., Pérez, F. (2009): Técnicas de Interferometría diferencial SAR para monitorización de deformaciones en un entorno multi-sensor [2 MB]
XIII Congreso de la Asociación Española de Teledetección, pàg. 553-556. Calatayud, setembre.

Honkavaara, E., Arbiol, R., Markelin, L., Martinez, L., Cramer, M., Bovet, S., Chandelier, L., Ilves, R., Klonus, S., Marshal, P., Schläpfer, D., Tabor, M., Thom, C., Veje, N. (2009): Digital Airborne Photogrammetry - A New Tool for Quantitative Remote Sensing? - A State-of-the-Art Review On Radiometric Aspects of Digital Photogrammetric Images [237,3 kB]
Remote Sens., núm. 1, pàg. 577-605.

Honkavaara, E., Arbiol, R., Markelin, L., Martinez, L., Cramer, M., Korpela, I., Bovet, S., Thom, C., Chandelier, L., Ilves, R., Klonus, S., Reulke, R., Marshall, P., Tabor, M., Scläpfer, D., Veje, N. (2009): Status report of the EuroSDR project 'Radiometric Aspects of Digital Photogrammetric Airborne Images' [513,7 kB]
Proceedings of ISPRS Workshop Hannover. Alemanya, juny.

Magariños. A. (2009): Explotació de les dades primàries: ortoXpres
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XIV, núm. 37. ICC. Barcelona, juliol.

Moreno, I., Marturià, A., Oller, P., Martínez, P., Ruiz, A., Talaya, J. (2009): Modelización del espesor del manto nivoso a partir de datos LIDAR mediante SIG [1,7 MB]
International Snow Science Workshop 2009. Davos, setembre-octubre (pòster).
XIII Congreso de la Asociación Española de Teledetección. Calatayud, setembre (abstract).

Ruiz, A. (2009): Aportación del lidar aerotransportado al cálculo de cambios en las playas tras temporales
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XIV, núm. 37. ICC. Barcelona, juliol.

Ruiz, A., Kornus, W., Talaya, J. (2009): Coastal applications of lidar in Catalonia [115,1 kB]
6th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, núm. 9-12. Munic.

Soler, M. E., Arbiol, R., Pérez, F. (2009): Avances en la generación de ortofoto estricta a escalas grandes [296,6 kB]
XIII Congreso de la Asociación Española de Teledetección, pàg. 445-448. Calatayud, setembre.

Talaya, J., Kornus, W., Pla, M. (2009): Accuracy and Efficiency exceed Analogue: Maping with Digital Cameras [331,5 kB]
GIM International, pàg. 21-25. Reed Business bv. Holanda, maig.

2008

Alamús, R., Kornus, W. (2008): DMC geometry analysis and virtual image characterisation [2 MB]
The Photogrammetric Record 23(124), pàg. 353-371.

Alamús, R., Kornus, W., Talaya, J. (2008): DMC virtual image characterization: Experiences at ICC [229,6 kB]
XXI Congrés de la ISPRS. Pekín, 2008. Revista Catalana de Geografia, núm. 34.
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XIII, núm. 34. ICC. Barcelona.

Martínez, L., Arbiol, R. (2008): ICC experiences on DMC radiometric calibration
Proceedings EuroCow2008. Castelldefels.

Marturia, J., Oller, P., Ruiz, A., Martinez, P. (2008): Avaluació dels recursos hídrics emmagatzemats en forma de neu amb l'ús de tècniques lidar [359,7 kB]
3a Jornada Tècnica de neu i allaus.

Ruiz, A. (2008): Aportación del Lidar aerotransportado al cálculo de cambios en las playas tras temporales [237,3 kB]
Jornada Técnica: Las nuevas técnicas de información geográfica al servicio de la gestión de zonas costeras: Análisis de la evolución de playas y dunas, pàg. 54-61. València.

Talaya, J., Kornus, W., Alamús, R., Soler, E., Pla, M., Ruiz, A. (2008): Analyzing DMC performance in a production environment [1,3 MB]
XXI Congrés de la ISPRS. Pequín, 2008. Revista Catalana de Geografia, núm. 34.
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XIII, núm. 34. ICC. Barcelona.

2007

Alamús, R., Kornus, W., Riesinger, I. (2007): DMC geometric performance analysis [710,4 kB]
ISPRS Hannover Workshop 2007 "High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information". Alemanya.

Kornus, W., Alamús, R., Riesinger, I., Talaya, J. (2007): Tests and performance evaluation of DMC images at the ICC
Optical 3-D Measurement Techniques. Zuric, Suïssa.

Martínez, L., Arbiol, R., Palà, V., Pérez, F. (2007): Digital Metric Camera radiometric and colorimetric calibration with simultaneous CASI imagery to a CIE Standard Observer based colour space [574,6 kB]
Geoscience and Remote Sensing Symposium. IGARSS 2007. IEEE International Publication, pàg. 4140-4143. Barcelona.

Mora, O., Palà, V., Arbiol, R., Adell, A., Torre, M. (2007): Medidas de deformación del terreno a vista de satélite
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XII, núm. 31. ICC. Barcelona.

Pipia, L.; Aguasca, A.; Fàbregas, X.; Mallorquí, J.; López-Martínez, C.; Marturià, J.: Mining Induced Subsidence Monitoring in Urban Areas with a Ground-Based SAR
Urban Remote Sensing Joint Event. París (França), 2007.

Serra, A., Baron, A., Bosch, E., Casacuberta, J., Pla, M., Sánchez, S., Talaya, J. (2007): Integración de cámaras color en el sistema Geomòbil. [2,4 MB]
7a Setmana Geomàtica. Barcelona, 20-23 febrer.
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XII, núm. 32. ICC. Barcelona.

2006

Alamús, R., Kornus, W., Talaya, J. (2006): Studies on DMC geometry [872,9 kB]
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 60, núm. 6, pàg. 375-386, setembre.

Kornus, W., Alamús, R., Ruiz, A., Talaya, J. (2006): DEM generation from SPOT-5 3-fold along track stereoscopic imagery using autocalibration [1,2 MB]
ISPRS Journal of Photogrametry and Remote Sensing, núm. 60, pàg. 147-159.

Kornus, W., Alamús, R., Talaya, J. (2006): Tests and performance analysis of the DMC at the Cartographic Institute of Catalonia (ICC) [520,9 kB]
Proceedings of the International Calibration and Orientation Workshop EuroCOW 2006. Castelldefels, gener.

Zhang, L., Kocaman, S., Akca, D., Kornus, W., Baltsavias, E. (2006): Tests and performance evaluation of DMC images and new methods for their processing [2,1 MB]
International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 36, part 1. París, juliol.

2005

Alamús, R., Baron, A., Casacuberta, J., Pla, M., Sánchez, S., Serra, A., Talaya, J. (2005): ICC land based mobile mapping system for cartographic data capture [726,7 kB]
Proceedings of the XXII International Cartographic Conference of the ICA. A Coruña.

Alamús, R. Kornus, W., Palà, V., Pérez, F., Arbiol, R., Bonet, R., Costa, J., Hernández, J., Marimon, J., Ortiz, M. À., Palma, E., Pla, M., Racero, S., Talaya, J. (2005): Validation process of the ICC digital camera [516,1 kB]
ISPRS Worshop "High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information". Hannover, maig.

Colomer, J. L. (2005): Cámaras fotogramétricas digitales, altímetros láser y captadores hiperespectrales: una nueva generación de sensores aerotransportados para la geoinformación [10,7 MB]
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Colòmbia, agost.

Janeras, M., Navarro, M., Arnó, G., López, F., Barberà, M., Ruiz, A., Kornus, W., Talaya, J. (2005): Aplicaciones del LIDAR en la valoración de la peligrosidad por caída de rocas en Vall de Núria. [1,7 MB]
Proceedings of 6th Geomatic Week. Barcelona, febrer.

Janeras, M., Navarro, M., Arnó, G., Ruiz, A., Kornus, W., Talaya, J., Barberà, M., López, F. (2005): LIDAR applications to rock fall hazard assesment in Vall de Núria [4,8 MB]
Proceedings of the XXII International Cartographic Conference of the ICA. A Coruña.

Kaartinen, H., Hyyppä, J., Gülch, E., Hyyppä, H., Matikainen, L., Vosselman, G., Hofmann, A. D., Mäder, U., Persson, ÿ A., Söderman, U., Elmqvist, M., Ruiz, A., Dragoja, M., Flamanc, D., Maillet, G., Kersten, T., Carl, J., Hau, R., Wild, E., Frederiksen, L., Holmgaard, J., Vester, K. (2005): Accuracy of 3D city models: EuroSDR comparison. [145,6 kB]
ISPRS Workshop "Laser scanning 2005". Enschede (Holanda), setembre.

Kaartinen, H., Hyyppä, J., Gülch, E., Hyyppä, H., Matikainen, L., Vosselman, G., Hofmann, A. D., Mäder, U., Persson, A., Söderman, U., Elmqvist, M., Ruiz, A., Dragoja, M., Flamanc, D., Maillet, G., Kersten, T., Carl, J., Hau, R., Wild, E., Frederiksen, L., Holmgaard, J., Vester, K. (2005): EuroSDR building extraction comparison. [118,4 kB]
ISPRS Workshop "High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information". Hannover, maig.

Ruiz, A., Coromines, M., Blanco, E. (2005): Aplicación de la tecnología lídar al estudio de la cubierta vegetal [564,1 kB]
4º Congreso forestal español. Saragossa, setembre.

Serra, A., Baron, A., Bosch, E., Alamus, R., Kornus, W., Ruiz, A., Talaya, J. (2005): Geomòbil: Integración y experiencias de lidar terrestre en LB-MMS
Proceedings de la 6a Setmana Geomàtica de Barcelona. Barcelona.

2004

Alamús, R., Baron, A., Bosch, E., Casacuberta, J., Miranda, J., Pla, M., Sánchez, S., Serra, A., Talaya, J. (2004): On the Accuracy and Performance of the GEOMÒBIL System [1,6 MB]
Proceedings del XX Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). Juliol.

Coromines, M., Blanco, E., Ruiz, A. (2004): Aplicación de la tecnología LIDAR al estudio de la cubierta vegetal [562,5 kB]
Proceedings de les Jornadas de inventario y teledetección forestal (INVETEL 2004). Lleida.

Janeras, M., Navarro, M., Arnó, G., Ruiz, A., Kornus, W., Talaya, J., Barberà, M., López, F. (2004): LIDAR applications to rock fall hazard assessment in Vall de Núria [2,1 MB]
Proceedings of the 4th ICA Workshop on Mountain Cartography, 51-64. Vall de Núria, 30 setembre - 2 octubre.

Kornus, W., Alamús, R., Ruiz, A., Talaya, J. (2004): Assessment of DEM Accuracy Derived from SPOT-5 High Resolution Stereoscopic Imagery [3,7 MB]
Proceedings del XX Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). Juliol.

Lanari, R., Mora, O., Manunta, M., Mallorquí, J. J., Berardino, P., Sansosti, E. (2004): A Small-Baseline Approach for Investigating Deformations on full-Resolution Differential SAR Interferograms [866,3 kB]
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 42, núm. 7, pàg. 1377-1386. Nova Jersey.

Ohlhof, T., Gülch, E., Müller, H., Wiedemann, C., Torre, M. (2004): Semi-automatic Extraction of Line and Area Features from Aerial and Satellite Images [510,8 kB]
Proceedings del XX Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). Juliol.

Ojeda, E., Guillén, J., Ruiz, A. (2004): Monitoring Barcelona City Beaches Using Video (Argus) and Laser (LIDAR) Methods
Proceedings del 37th CIESM Congress. Barcelona.

Ruiz, A., Kornus, W., Talaya, J., Colomer, J. L. (2004): Terrain Modeling in an Extremely Steep Mountain: A Combination of Airborne and Terrestrial Lidar [1,6 MB]
Proceedings del XX Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). Juliol.

Talaya, J., Alamús, R., Bosch, E., Serra, A., Kornus, W., Baron, A. (2004): Integration of a Terrestrial Laser Scanner with GPS/IMU Orientation Sensors [1,5 MB]
Proceedings del XX Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). Juliol.

Talaya, J., Bosch, E., Alamús, R., Serra, A., Baron, A. (2004): GEOVAN: The mobile mapping system from the ICC [5 MB]
Proceedings del 4th International Symposium on Mobile Mapping Technology (MMT'2004). Kumming.

2003

Baron, A., Kornus, W., Talaya, J. (2003): ICC experiences on Inertial / GPS sensor orientation [776,6 kB]
Proceedings de la ISPRS WG I/5 "Theory, Technology and Realities of Inertial/GPS/Sensor Orientation". Castelldefels.

Bosch, E., Alamús, R., Serra, A., Baron, A., Talaya, J. (2003): GEOVAN: El sistema de cartografía terrestre móvil del ICC [480,3 kB]
Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer.

Creixell, F., Colomina, I., Baron, A. (2003): GAST-1: Determinación precisa de trayectorias con sistemas inerciales y GNSS [216,7 kB]
Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer.

Crosetto, M., Castillo, M., Arbiol, R. (2003): Urban Subsidence Monitoring Using Radar Interferometry: Algorithms and Validation [3,3 MB]
Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, vol. 69, núm. 7, pàg. 775-783. Maryland.

Kornus, W., Ruiz, A. (2003): Strip Adjustment of LIDAR Data [189,1 kB]
International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 34, part 3/W13, pàg. 47-50. Dresden.

Mora, O., Mallorquí, J. J., Lanari, R. (2003): Differential interferometric SAR techniques for generation of terrain and building deformation maps [443,2 kB]
Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer.

Mora, O., Mallorquí, J. J., Broquetas, A. (2003): Linear and Nonlinear Terrain Deformation Maps From a Reduced Set of Interferometric SAR Images [713,7 kB]
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 41, núm. 10, pàg. 2243-2253. Nova Jersey.

Mora, O., Mallorquí, J., Lanari, R., Broquetas, A. (2003): Técnicas de interferometría diferencial SAR para la obtención de mapas de deformación y control de edificios
Proceedings del X Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 189-192. Barcelona.

Mora, O., Pérez, F., Palà, V., Arbiol, R. (2003): Development of a Multiple Adjustment Processor for generation of DEMs over large areas using SAR data [385,3 kB]
Proceedings d'IGARSS. Tolosa de Llenguadoc.

Ruiz, A., Kornus, W. (2003): Experiencias y aplicaciones del LIDAR [1,2 MB]
Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer.

Serra, A. (2003): Subsistema de adquisición de datos del sistema GEOVAN [1,9 MB]
Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer.

2002

Crosetto, M., Tscherning, C. C., Crippa, B., Castillo, M. (2002): Subsidence monitoring using SAR interferometry: Reduction of the atmospheric effects using stochastic filtering
Geophysical Research Letters, vol. 29, núm. 9, pàg. 1-4.

Ruiz, A., González, X., Herms, I., Bastianelli, L. (2002): Flood Risk Mapping Based on Airborne Laser Scanner Data: Case of the Llobregat River [62,2 kB]
Proceedings of the International Conference on Flood Estimation. Berna.

2001

Ruiz, A. (2001): TIN Database Issues
GIM International, núm. 15, pàg. 12-15.

Ruiz, A., Castillo, M., Arbiol, R., Colomer, J. L. (2001): ISAR DEM Data Processing for Contours Generation [3,6 MB]
Workshop on Airborne Laserscanning and Interferometric SAR for Detailed Digital Elevation Models, núm. 40, pàg. 23-34. Frankfurt am Main. Publicació en CD-ROM.

2000

Alamús, R., Langner, M. i Kresse, W. (2000): Accurary potential of point measurements in MOMS-images using a rigorous model and a rational function [311,4 kB]
ISPRS, vol. XXXIII. Amsterdam.

Alamús, R. i Talaya, J. (2000): Airborne sensor integration and direct orientation of the CASI system [982,2 kB]
ISPRS, vol. XXXIII. Amsterdam.

Colombo, O. L., Hernández-Pajares, M., Juan, J. M., Sanz, J. i Talaya, J. (2000): Resolución de ambiguedades en tiempo real a escala regional con ayuda de tomografía ionosférica [63,1 kB]
2ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Portugal, 8-12 febrer.

Torre, M. i Radeva, P. (2000): Agricultural field extraction from aerial images using a region competition algorithm [1,4 MB]
ISPRS, vol. XXXIII. Amsterdam.

1999

Castillo, M., Pérez, F., Palà, V. i Calvet, J. (1999): Interferometría SAR en las isles Shetland del Sur: modelo numérico de elevaciones de la Isla Decepción
Acta Geologica Hispanica, vol. 34, núm.4, pàg. 447-459.

Colombo, O. L., Hernández-Pajares, M., Juan, J. M., Sanz, J. i Talaya, J. (1999): Resolving Carrier Phase Ambiguities On The Fly, At More Than 100 km From Nearest Reference Site, With The Help Of Ionospheric Tomography [137,5 kB]
ION GPS'99. Nashville, Tennessee, EUA, 14-17 desembre.

Colomer, J. L., Talaya, J., Smith, M. J. (1999): International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Sympsosia. Data Integration: Systems and Techniques
Photogrammetric Record, núm. 16(93), pàg. 534-542.

Mena, R., González, G., Arbiol, R., Colomer, J. L. (1999): Cartographic production in the Orinoco area using IFSAR
Proceedings de la Photogrammetric Week’99, pàg. 259-265.

Palà, V., Calvet, J., García Sellés, D. i Ximenis, L. (1999): Fotogrametría terrestre en el Glaciar Johnsons, Isla Livingston, Antártida [311,7 kB]
Acta Geologica Hispanica, vol. 34, núm. 4, pàg. 427-445.

Torre, M., Magariños, A. i Colomer, J. L. (1999): Logistic problems at the Institut Cartogràfic de Catalunya [120,1 kB]
Proceedings OEEPE Workshop on Automation in Digital Photogrammetric Production. París, 22-24 juny.

1997

Colomina, I. (1997): Towards mapping with multisensor information: some basic problems in sensor integration [2,1 MB]
Comemoraçao aos 20 anos da Engenheria Cartográfica na UNESP: Impacto das novas tecnologias na Engenharia cartográfica, pàg. 21-26. Presidente Prudente, Brasil, juliol.

Talaya, J., Mesa, J., Segarra, J. i Colomina, I. (1997): El sistema DGPS Rasant en Cataluña [2,5 MB]
III Setmana Geomàtica de Barcelona "Cartografía y Sistemas de Información", pàg. 71-79. Barcelona, abril.
Revista del Instituto de Navegación de España, núm. 1, pàg. 78-87. Barcelona, tardor.

1996

Colomer, J. L. (1996): Logistics and integration. The lCC experiences
Proceedings of the OEEPE-Workshop on Application of Digital Photogrammetric Workstations, pàg. 309-316. Lausana.

Colomina, l., Talaya, J. (1996): Posicionament cinemàtic
TERRA, III època, volum Xl, núm. 28, pàg. 19-27. ICC. Barcelona.

Font, J., Shirasago, B., Martínez Benjamín, J. J., Sánchez, D., Arbiol, R., Palà, V., Moreno, J., Martínez, A., Vázquez, J. (1996): Evaluation of ERS-1 microwave sensors capability in the study of oceanic fronts
Revista de Teledetección, núm. 6, pàg. 27-36.

Romeu. J. (1996): PS1 in a Digital Environment of Image and Restitution Map Production. Workflow, Failures & Quality
Proceedings of the OEEPE-Workshop on Application of Digital Photogrammetric Workstations, pàg. 71-73. Lausana.

Romeu, J. (1996): Orthophoto, as an input of Publishing Graphic Art
Proceedings of the OEEPE-Workshop on Application of Digital Photogrammetric Workstations, pàg. 259-261. Lausana.

Torre, M. (1996): Experiences with the lmagestation for Data Capture
Proceedings of the OEEPE-Workshop on Application of Digital Photogrammetric Workstations, pàg. 293-296. Lausana.

Torre, M. (1996): Experiences with MATCH-T for Orthophoto Production
Proceedings of the OEEPE-Workshop on Application of Digital Photogrammetric Workstations, pàg. 223-226. Lausana.

1995

Alamús, R., Colomina, l., Palà, V., Castillo, M. (1995): Orientació d’imatges 1-dimensionals de sensors aerotransportats [705,3 kB]
2a Setmana Geomàtica de Barcelona, pàg. 153-164. Barcelona.

Castillo, M., Arbiol, R. (1995): Obtención de modelos numéricos de elevaciones con interferometría SAR
Revista Española de Teledetección, núm. 4 (número especial: Utilización y Aplicaciones de Productos ERS-1), pàg. 1-9.

Colomer, J. L. (1995): Fotogrametría digital: una revisión critica
Proceedings de la 2a Setmana Geomàtica de Barcelona, pàg. 218-225. Barcelona.

Colomina, l., Colomer, J. L. (1995): Digitale Photogrammetrische Systeme im Einsatz: Erfahrungen am Institut Cartogràfic de Catalunya [1,4 MB]
Zeitscbrlft für Photogrammetrie und Femerkundung, núm. 1/95, pàg. 30-41. Per aquest article, la Societat Alemanya de Fotogrametria i Teledetecció va atorgar als autors el premi “Hansa Luftbild” per ser el millor article publicat en aquesta revista durant el 1995.

Colomina, l., Talaya, J., Baulies, X. (1995): The N.O.S.A. project and concept for sensor orientation [561,5 kB]
3rd Intemational Workshop High Precision Navigation, pàg. 137-144. Stuttgart.

Palà, V., Pons, X. (1995): Incorporation of Relief in Polynomial-Based Geometric Corrections Photogrammetric
Engineering and Remote Sensing (PE&RS), vol. 61, núm. 7, pàg. 935-944.

Talaya, J. (1995): Posicionament cinematic per a aplicacions mediambientals [632,3 kB]
2a Setmana Geomàtica de Barcelona, pàg. 145-152. Barcelona. Per aquest treball d’investigació, l’autor va rebre el premi “Jordi Viñas”.

Talaya, J., Colomina, l., Alamús, R. (1995): Orientación de sensores aerotransportados de línea [304,6 kB]
Maratón GPS, ponència núm. 18, pàg. 165-167. Madrid.

1994

Arbiol, R. (1994): Los sensores multiespectrales aerotransportados
Proceedings de la Jornada técnica de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección, pàg. 9-14. Barcelona.

Arbiol, R. (1994): Els sensors multiespectrals aerotransportats
TERRA, III època, volum IX, núm. 23, pàg. 2-5. ICC. Barcelona.

Colomer, J. L., Colomina, I. (1994): Digital photogrammetry at the Institut Cartogràfic de Catalunya [1,4 MB]
The Photogrammetric Record (PR), volum 84, núm. 14, pàg. 943-956.

Pala, V., Pons, X. (1994): Incorporation of Relief Polynomial-based Geometric Corrections
Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. American Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Falls Church, Virginia.

1993

Baulies, X., Arbiol, R., Franquesa, C., Palà, V., Viñas, O. (1993): La campaña CASI en Cataluña: Evaluación de un sensor multiespectral aerotransportado para la monitorización del territorio
Proceedings del V Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 65-79. Barcelona.

Colomer, J. L. (1993): Computer-assisted photogrammetry for map production
Map Making Today, pàg. 127-133. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona. Conferencies organitzades per la International Cartographic Association (lCA) i presentades a Pereslavl-Zalessky, Rússia.

Colomer, J. L. (1993): First experiences using digital photogrammetric stereo workstation at the ICC
Photogrammetric Week’93, pàg. 185-195. Fitsch/Hobbie Eds. Wichmann. Karlsruhe.

Colomina, I. (1993): GPS and photogrammetry: adjustment and analysis
Actes del curs Metodi e Procedure Avanzate di Modellizzaziolle e Trattamento dei Dati GPS, pàg. 251-272. Centro Internazionale di Scienze Meccaniche. Udine.

Colomina, I., Navarro, J., Torre, M. (1993): Digital photogrammetric systems at the ICC
Map Making Today, pàg. 107-117. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona. Conferencies organitzades per la International Cartographic Association (lCA) i presentades a Pereslavl-Zalessky, Rússia.

Palà, V., Corbera, J. (1993): ERS-1 SAR rectification based on orbital and elevation data
Proceedings del GEOSAR Workshop. Àustria.

1992

Colomina, I. (1992): Discrete mathematical techniques in the analysis and adjustment of hybrid networks [889,6 kB]
XVII International Congress of the ISPRS, pàg. 359-366. Washington.

1991

Ebner, H. Strunz, G., Colomina, I. (1991): Block triangulation with aerial and space imagery using Digital Terrain Model as control information [620,5 kB]
ASP-ACSM Convention. Baltimore, Maryland.

Colomina, I., Navarro, J. (1991): On functional requirements of a photogrammetric station for digital orthophoto generation [800,1 kB]
Jornada técnica de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección, pàg. 179-190. Barcelona.

Colomina, I., Navarro, J., Torre, M. (1991): Digital photogrammetric systems at the ICC [776,2 kB]
ISPRS Conference "Digital Photogrammetric Systems, pàg. 191-202. Munic.

1990

Masip, R. (1990): Experiencia sobre la restitución fotogramétrica numérica: Transición de un entorno informático centralizado a uno distribuido
Proceedings de la Jornada técnica de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección. Madrid.

1989

Colomina, I. (1989): Combined adjustment of photogrammetric and GPS data [845,8 kB]
42nd Photogrammetric Week’89, pàg. 131-146. Stuttgart.

1988

Colomina, I. (1988): High altitude aerial triangulation without ground control
Proceedings del XVI Congrés Internacional de la Sociedad de Fotogrametría y Teledetección. Kyoto.

Gili, J. A., Sendra, J. (1988): Aplicación de la fotogrametría terrestre al control de taludes
Proceedings del II Simposio sobre taludes y laderas inestables. Andorra la Vella.

1987

Colomina, I. (1987): Senyalització fotogramètrica per a la determinació de coordenades amb precisió [996,9 kB]