• Imprimeix

Textures de les roques - Recurs didàctic

Textures de les roques - Recurs didàctic permet obtenir de forma interactiva material pedagògic adreçat a l’alumnat d’ESO i Batxillerat

Textures de roques com a art: gòtic, cubisme, abstracte i impressionisme

Textures de roques com a art: gòtic, cubisme, abstracte i impressionisme

Logos Departament Territori i Sostenibilitat, ICGC, UB i Setmana de la Ciència

 

 


Les textures de les roques com a Recurs didàctic s'enmarca dins la difusió del coneixement geològic de Catalunya que és una de les funcions principals de l'ICGC.

L’ICGC en col·laboració amb la Universitat de Barcelona ha elaborat els continguts i el material per l’exposició itinerant “Les textures de les roques: Visió microscòpica  del substrat geològic de Catalunya”. L’objectiu de l’exposició és il·lustrar un conjunt de textures microscòpiques representatives de les roques ígnies, metamòrfiques i sedimentàries que afloren a Catalunya. Al marge del seu significat i la seva utilitat, de la visió microscòpica de les textures de les roques en deriven unes imatges d’una gran variabilitat estètica.

L’exposició es complementa amb una Monografia tècnica dirigida a les persones que vulguin conèixer i aprofundir en el coneixement petrològic del substrat geològic de Catalunya.

Per facilitar l’accés als continguts de l’exposició i difondre el coneixement de les textures de les roques, dins la Setmana de la Ciència 2020, us presentem Textures de les roques - Recurs didàctic que permet accedir a l’exposició de forma interactiva i descarregar material pedagògic relacionat, adreçat a l’alumnat d’ESO i Batxillerat.


Introducció

L’origen, la formació i l’evolució de les roques és un dels objectius principals de les ciències de la Terra, i l’observació de les textures de les roques i els seus components ha estat i és una font d’informació essencial per avançar en el coneixement d’aquests aspectes i les aplicacions que se’n deriven.

L’observació dels materials geològics a diferents escales

L’observació dels materials geològics a diferents escales

En geologia, el concepte "textura d’una roca" fa referència a les relacions geomètriques entre els grans minerals i la resta de components que formen la roca, així com l’anàlisi de la mida i la forma dels grans.

Aquestes relacions generalment s’estableixen, en una primera aproximació, a escala de mostra de mà, però per determinar amb més detall característiques imperceptibles a simple vista, cal fer l’observació microscòpica de làmines primes de les mostres de roques.

Textures representatives

A partir del mapa i la llista interactiva podeu consultar textures representatives de les roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques de Catalunya.

Mapa de localizació de les textures de les roques (mapa sensible clicant a sobre dels senyals i de la llegenda obtindreu la fitxa de la textura seleccionada)

Mapa de localizació de les textures de les roques (mapa sensible clicant a sobre dels senyals i de la llegenda obtindreu la fitxa de la textura seleccionada)

i01i02i03i04i05i06i07i08i09i10s01s02s03s04s05s06s07s08s09s10m01m02m03m04m05m06m07m08m09m10i01i02i03i04i05i06i07i08i09i10s01s02s03s04s05s06s07s08s09s10m01m02m03m04m05m06m07m08m09m10

 

 

Activitat pedagògica. Visió microscòpica de les textures de les roques

A partir dels continguts de l’exposició, que mostren la diversitat de roques de Catalunya, s'ofereix una activitat didàctica que permet a l'alumnat familiaritzar-se amb l'escala d'observació microscòpica, en base a l'anàlisi dels paràmetres que defineixen la textura de les roques (mida, forma i relacions geomètriques entre els components de la roca).

Mitjançant el material que es presenta a continuació, l'alumnat podrà reconèixer i relacionar les diferents imatges de les textures amb el seu significat i els processos o ambients de formació.

Objectius: Observar i identificar característiques de les textures de diferents tipus de roques, a escala microscòpica, i relacionar-les amb la interpretació geològica que se’n deriva.

Nivells educatius: ESO, Batxillerat, Cicles formatius.

Durada: Sessió pràctica d’1 h.

Matèria: Ciències Naturals, Biologia/Geologia, Ciències de la Terra i del Medi Ambient.

Desenvolupament de l’activitat: 

A partir d’imatges de textures de roques, a escala microscòpica, l’alumnat ha de relacionar-les amb les descripcions i interpretacions geològiques que se’n deriven.

L’activitat, es pot fer de forma individual, en parelles o petits grups.

 

Material alumnat

El material per la realització de l’activitat consta d’un fitxer d’imatges de textures de roques i un fitxer de textos de descripcions i interpretacions de textures.

Dossier de l’alumnat imatges [PDF; 3.2 MB]. 12 imatges de textures de roques amb indicació de l’escala d’observació, d’ordre microscòpic. Inclou el nom i tipologia de roca (sedimentària, ígnia, metamòrfica), la procedència de la mostra i la tipologia de la imatge. Es pot imprimir el document per cada alumne o grup o projectar-lo en pantalla.

Textura de roca

 Exemple d'imatge del dossier de l'alumnatDossier de l’alumnat textos  [PDF; 527 Kb]. 12 quadres de text amb nom de la textura, la seva descripció i significat. L’alumnat ha de relacionar cada text amb la imatge correcta i indicar el número de la mostra a la qual correspon. Es pot imprimir el document per cada alumne o grup.

Quadre de text amb la descripció i significat de la textura

Exemple de textos del dossier de l'alumnatMaterial professorat 

Dossier del professorat [PDF; 19 MB]: Document amb els continguts de l’activitat resolta. Es pot projectar al final de la sessió com a síntesi de l’activitat.

Material complementari

Per aprofundir en diferents aspectes relacionats amb les textures de les roques consulteu el material complementari