• Imprimeix

Jornada tècnica "Gestió de riscos naturals i canvi climàtic: estat de la qüestió i reptes de futur"

 

Cuándo

Fecha 29.11.2018

Horario

de 09.30 a 14.15 hores

Dónde

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
Ctra. de Sant Llorenç de Morunys, km 2
25280 Solsona

Els boscos són una infraestructura fonamental en la prevenció dels riscos naturals i la mitigació dels seus impactes. No obstant, la seva funció protectora i persistència es pot veure compromesa davant dels canvis socioeconòmics en la seva gestió o per efecte de les mateixes pertorbacions naturals. Durant la jornada es presentarà una síntesis de quatre riscos naturals que afecten als boscos (incendis, tempestes, inundacions i allaus) i les seves tendències en un context de canvi climàtic. Anticipar els possibles escenaris permetrà planificar les mesures adients per a minimitzar-ne els efectes negatius vers la societat i el medi ambient, i maximitzar la funció protectora de les forests, tot integrant els diferents actors involucrats en la gestió del risc.

L’acte vol debatre els reptes actuals i futurs de la gestió dels riscos naturals des de la perspectiva de la seva avaluació, planificació i governança en un context de canvi climàtic. La jornada servirà per presentar els resultats del projecte europeu Net Risk Work; Networking for the European Forest Risk Facility Initiative.

La jornada va adreçada a gestors del territori, d’ens locals, divulgadors i comunicadors i en conjunt a les persones i professionals interessades en la gestió dels espais forestals i riscos naturals.

Programa

09.30 - 09.40

Presentació de la jornada

Bloc I. Efectes del canvi climàtic en l'evolució dels riscos naturals

09.40 - 10.00

Les evidències del canvi climàtic a Catalunya
Gabriel Borràs, Oficina Catalana del Canvi Climàtic

10.00 - 10.30

Evolució del règim d'incendis forestals
Andrea Duane, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
Marc Castellnou, Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya

10.30 - 10.55

Risc d'allaus als Pirineus i la funció protectora dels boscos
Marc Pons, Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra
Marc Font, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
Santi Manguan i Carles Garcia, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

10.55 - 11.15

Reptes associats a la planificació i gestió del risc d'inundació
Eva Crego, Agència Catalana de l'Aigua

11.15 - 11.50

Pausa

Bloc II. La gestió del risc davant del canvi global

11.50 - 12.10

Elements de la governança del risc en un context de canvi
Eduard Plana i Marta Serra, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

12.10 - 12.30

Els riscos naturals i l'Avantprojecte de Llei de Territori
Rosa Vilella, Subdirecció General d'Estratègies Territorials i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

12.30 - 12.50

La gestió de la multiemergència i la protecció civil
Rosa Mata, Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya

12.50 - 13.10

La gestió de pertorbacions sobtades (nevades i ventades)
David Meya, Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya
Eduard Mauri, Institut Forestal Europeu

13.10 - 13.30

El suport a la propietat forestal en la prevenció dels riscos naturals
Ricard Farriol, Centre de la Propietat Forestal

13.30 - 14.15

Debat: El bosc com a infraestructura territorial de prevenció front els riscos naturals
Modera: Fundació Pau Costa

14.15

Fi de la jornada