• Imprimeix

Primera jornada tècnica de delimitació al Centre de Suport Territorial Pirineus

El 22 d'octubre el Centre de Suport Territorial Pirineus de l'ICGC, ubicat a Tremp, va acollir la Primera jornada tècnica de delimitació municipal

9/11/15 20:21

L'objectiu principal de la jornada va ser mostrar l'estat del projecte de delimitació municipal i remarcar la importància de conèixer amb precisió els límits oficials dels termes municipals i disposar d'una base única i oficial.

Es va exposar una visió històrica de la delimitació municipal a Catalunya i es va explicar la metodologia i les tècniques de treball que es duen a terme des de l'ICGC. També es va fer esment de les lleis i dels organismes implicats en el procés de delimitació municipal a Catalunya i es va donar a conèixer l'estat actual del projecte i l'accessibilitat de les dades.

En el torn de preguntes es va constatar el gran interès que genera aquest tema. Les preguntes van ser sobre la documentació històrica i els replantejaments, sobre com es comuniquen les línies oficials a altres administracions i sobre com es relaciona el límit municipal amb la propietat privada, el cadastre ...

Van assistir-hi 41 persones, majoritàriament personal tècnic de les administracions locals i provincials.

Jaume Miranda i Canals
Director