• Imprimeix

Nova Institució, Nova Memòria 2014

Tot unint les forces de l'Institut Cartogràfic, de l'Institut Geològic i de l'empresa pública GEOCAT, el 2014 es va crear l'ICGC, i la integració de les disciplines i dels serveis va donar els seus primers resultats el primer any de la seva nucleació

7/5/15 8:05

La Memòria de 2014 d'aquesta nova Institució no podia ser d'altra manera que nova. Nova en concepte, en disseny, en estructuració de la informació, i tot això sense perdre l'objectiu que tota Memòria ha de tenir: el de donar una visió real de la feina feta.

La publicació s'estructura en 3 parts:

La primera s'inicia amb el missatge del conseller de Territori i Sostenibilitat; segueix amb les entrevistes a l'equip directiu, màxim responsable de vetllar que les directrius aprovades pel Consell Rector s'assoleixin; continua amb l'organigrama tot explicant les funcions que cada Àrea té encomanades, i finalment s'informa dels actes organitzats i de les afiliacions i grups de treball dels membres de la Institució.

La segona part és dividida en línies estratègiques i de cada una hi ha una entrevista al cap o caps que hi treballen; una breu descripció dels projectes de 2014, i una explicació detallada del projecte més destacat.

La tercera part és formada per l'apèndix, que recull el coneixement difós (ja sigui en forma d'articles, ponències, docència i direcció de tesis doctorals, de màsters, de treballs de llicenciatura); les dades quantitatives, i la relació de tots els projectes i productes de 2014.

Tota aquesta informació és acompanyada per abundant il·lustració (fotos, mapes d'estats i gràfics), elements que la fan força amena.

La Memòria, que es pot consultar en línia, és un mitjà més que l'ICGC fa servir per explicar a la societat el que fem.

Jaume Miranda i Canals
Director