• Imprimeix

Notícia 542 - Implementació del català en la plataforma de visualització GiGa infosystems de models 3D per a recursos geològics

8/8/22 9:52

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha impulsat la integració del català en la plataforma de visualització i descàrrega de models 3D desenvolupada per GiGa infosystems GmbH. Aquesta plataforma és la utilitzada per l'Institut per al visor ICGC Geoíndex – Visor 3D de recursos geològics i també la utilitzada per d'altres serveis geològics europeus com per exemple el servei geològic irlandès o el servei geològic suís.

La informació continguda al visor pot ser visualitzada i descarregada de manera fàcil i àgil en dos entorns que s'activen i desactiven a través del menú superior de l'aplicació: un entorn 3D, on la informació es visualitza en tres dimensions i on l'usuari pot seleccionar l'orientació de la vista, canviar l'escala vertical i el color de representació de cadascuna de les capes, generar seccions, interrogar el model i descarregar-se les dades, i d'altre, un entorn 2D, on es visualitza l'extensió en una vista en planta de cadascuna de les capes d'informació i és possible generar perforacions verticals (o inclinades) i seccions en qualsevol localització dins el domini del model.

Actualment l'Institut hi té publicats el model d'aqüífers en 3D de l'àmbit urbà i periurbà de les ciutats de Girona i Salt i municipis circumdants (v1.0, maig 2022), desenvolupat en el marc del projecte GeoERA MUSE, i el model geotermal en 3D de l’àmbit de la Fossa de l’Empordà (v1.0, juliol 2022), desenvolupat en el marc del projecte GeoERA HotLIME. Durant el 2022 es preveu la publicació de nous models 3D de recursos geològics.

La integració de la llengua catalana en aquesta plataforma, un referent per als serveis geològics, ajudarà també a la normalització del coneixement i l'ús de la nostra llengua a Europa en el camp de les geociències.