• Imprimeix

Notícia 539 - Dades de l'ICGC per a l'entrenament de sistemes d'intel·ligència artificial

29/7/22 13:13
Ponent parlant davant els assistents de la presentació.

Sessió prèvia al congrés internacional de Java JBCNConf 2022. Foto: ICGC.

L'ICGC treballa des de fa anys en el món de la intel·ligència artificial (IA); en aquest sentit, ha compilat un conjunt de dades, anomenat CatLC, per a ser utilitzat en algorismes d'IA. Aquest conjunt, que cobreix tota la superfície de Catalunya, és constituït per imatges de l'any 2018 dels satèl·lits Sentinel-1 i Sentinel-2 de l'Agència Espacial Europea i per l'ortofoto (canals RGB i infraroig), per dades topogràfiques i pel mapa de cobertes de 2018 de l'ICGC. Les resolucions espacials de les imatges van des d'1 m fins a 10 m, depenent del sensor utilitzat.

CatLC s'ha creat principalment per a l'anàlisi de la potencial generació automàtica del mapa de cobertes mitjançant tècniques de Deep Learning (DL), tot i que la seva utilització és oberta a tota classe d'aplicacions, com la detecció de canvis o les mesures de diferents tipus de variables relacionades amb el comportament de les cobertes del territori.

És per això que CatLC s'obre a tota la comunitat científica, experta en teledetecció i/o IA, per al desenvolupament de tècniques innovadores que utilitzin les dades de qualitat proporcionades per l'ICGC.

CatLC es va presentar el 17 de juliol de 2022 durant una sessió prèvia al congrés internacional de Java JBCNConf 2022, on va tenir una molt bona acollida. S'hi va detallar tant l'accés a les imatges com els diferents tuto­rials que s'han preparat per a facilitar la utilització de les dades en diferents aplicacions.

La presentació de CatLC a la comunitat científica i industrial posiciona l'ICGC en un lloc de referència en el món de la IA i facilita la creació de noves tecnologies que, en un futur proper, arribaran a la societat en forma de millors productes cartogràfics amb una gran capacitat i facilitat d'actualització.