• Imprimeix

Notícia 538 - Visita a l'ICGC del president de la Comissió de Geografia de l'Instituto Panamericano de Geografía e Historia

27/7/22 11:52

El 25 de juliol el director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Jaume Massó, va rebre la visita del president de la Comissió de Geografia de l'Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), Dr. Hermann Manríquez. El motiu de la visita era establir relacions entre ambdues institucions.

L'IPGH és un organisme internacional, científic i tècnic de l'Organització dels Estats Americans que té la finalitat de fomentar, coordinar i difondre els estudis cartogràfics, geofísics, geogràfics, històrics i els relacionats amb les ciències afins d'interès per a tot el continent americà. A més de recolzar la iniciativa, la innovació i la generació de coneixement en les seves àrees d'interès mitjançant estudis, capacitacions i treball de les seves comissions, promou la cooperació interdisciplinària entre els instituts d'Amèrica i organitzacions internacionals afins.

el president de la Comissió de Geografia de l'IPGH i el director de l'ICGC.

El director de l'ICGC, Jaume Massó, atenent al president de la Comissió de Geografia de l'IPGH.