• Imprimeix

Notícia 535 - Èxit de la jornada European Shallow Geothermal Days 2022

28/6/22 13:59

Els dies 14 i 15 de juny es va celebrar a la seu de l'ICGC la 4a edició de la jornada European Shallow Geothermal Days, un esdeveniment de caire europeu coorganitzat aquest any entre l'ICGC i l'European Geothermal Energy Council (EGEC), la Renewable Heating & Cooling-European Technology and Innovation Platform (RHC-ETIP), el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC) i EuroGeoSurveys.

L'objectiu era connectar Administració, empreses i científics per promoure i discutir l'impuls de la tecnologia geotèrmica en els propers anys.

Les sessions van ser impartides per tècnics en geotèrmia de Catalunya, Espanya i Europa que van presentar l'estat actual, projectes innovadors i bones pràctiques en aquest camp. Va comptar amb la participació de tècnics de l'ICGC, de la Direcció General  d'Energia de la Comissió Europea, de l'Institut Català d'Energia, de Geoplat, d'EuroGeoSurveys, de l'EGEC, del CEEC, dels serveis geològics francès (BRGM), austríac (GBA) i espanyol (IGME), de Geotrainet, de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), i de diverses empreses i universitats europees que operen en aquest camp.

L'acte va concloure amb la visita a les instal·lacions geotèrmiques de l'Hospital de Sant Pau on tècnics de l'ICGC van presentar la geologia, la hidrogeologia i el context geotèrmic del subsol de Barcelona i de Sant Pau.

La geotèrmia somera representa actualment una tecnologia amb una forta expansió a tot Europa per a sistemes de calefacció d'edificis i xarxes de climatització urbans de fred i calor que s'encaixa perfectament en l'estratègia d'electrificació de la demanda tèrmica i en la possibilitat d'hibridació amb solar fotovoltaica.