• Imprimeix

Notícia 533 - Inici dels treballs del camp del projecte IMAGYN

15/6/22 13:42

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha iniciat els treballs de camp del projecte High-resolution imaging of the crustal‐scale structure of the Central Pyrenees and role of Variscan inheritance on its geodynamic evolution (IMAGYN), que dirigeix l'Instituto Geológico y Minero de España (IGME) i l'ICGC coordina l'adquisició de les dades d'interferometria sísmica.

L'objectiu d'IMAGYN és obtenir una imatge d'alta resolució de l'estructura cortical dels Pirineus centrals. Per obtenir-la, l'ICGC ha començat la instal·lació de les estacions sísmiques temporals a la zona axial dels Pirineus amb la instrumentació que l'IGME ha llogat al Laboratori de Sísmica de l'Institut Geociències Barcelona-CSIC.

Les dades enregistrades amb interferometria sísmica i els models resultants ampliaran el coneixement geològic de la zona central dels Pirineus i seran d'utilitat per a estudis i projectes futurs de l'ICGC.

Aquest projecte de recerca impulsa la creació de sinergies i la col·laboració entre entitats. I, és una oportunitat perquè l'ICGC cerqui avenços tecnològics en el camp de la geociència i també en el tractament i processament de dades geofísiques.

IMAGYN és la continuació del projecte GEOPIRI3D en el qual l'ICGC va col·laborar en diverses campanyes de gravimetria a la zona de la Cerdanya per a la caracterització dels cossos granítics i conques vulcanosedimentàries permocarboníferes.

Logo projecte IMAGYN
Sismòmetre nanomètric

Sismòmetre (Nanometrics)

Estació sísmica de banda ampla situada a Tuixen

Estació sísmica de banda ampla situada a Tuixen

Panoràmica de la zona d'estudi

Panoràmica de la zona d'estudi.