• Imprimeix

Notícia 529 - Els municipis de les comarques de Tarragona continuen actualitzant la seva cartografia 1:1 000

19/5/22 13:00
Fragment del Mapa urbà de Catalunya 1:1000, zona de la vilella alta

Fragment del MUC 1:1 000 de la Vilella Alta. Foto: ICGC.

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la Diputació de Tarragona han subscrit un nou conveni interadministratiu de col·laboració per a l'actualització de la cartografia digital 1:1 000 3D dels municipis de les comarques tarragonines, a excepció de Reus i Tarragona, per al període 2021-2024. El total de les àrees urbanes que s'actualitzaran corresponen a 182 municipis, amb una superfície total estimada de 44 508 ha.

El nou conveni signat s'emmarca en el projecte global de cartografia que duu a terme l'ICGC: Mapa Urbà de Catalunya (MUC), que consisteix en l'elaboració de cartografia topogràfica 1:1 000 amb unes especificacions comunes per a tots els municipis de Catalunya, les qual es troben recollides al Plec d'especificacions tècniques per a l'elaboració de la cartografia 1:1 000.

El nou Plec, aprovat per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, incorpora nous continguts amb una nova estructura basada en SIG, el qual facilitarà una major explotació d'ús i d'aplicabilitat de la informació.

La col·laboració entre els signataris del conveni, que es remunta a l'any 2006, inclou també l'intercanvi de dades de la base de carrers i de les edificacions aïllades.

La cartografia elaborada per l'ICGC gaudeix del caràcter de cartografia oficial, d'acord amb la Llei 16/2005, article desè, apartat 1, i serà inscrita al Registre Cartogràfic de Catalunya.

La formalització d'aquest conveni permet disposar d'informació actualitzada 1:1 000 del territori tarragoní. La cartografia d'aquesta escala és una eina de referència indispensable per a les administracions locals i per a la bona gestió del territori.