• Imprimeix

Notícia 467 - L'ICGC i el màster oficial de geoinformació: impuls a la generació de nou coneixement

19/7/21 12:30

El 8 de juliol de 2021 va finalitzar l'edició 2020-2021 del Màster oficial en geoinformació, coordinat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya amb la defensa dels treballs de final de màster.

En aquesta edició l'ICGC ha tutoritzat dos treballs de final de màster:

El primer treball "Estudi de l'accidentalitat per allaus de neu mortals a Catalunya", de Joan Riutort, s'ha centrat en el disseny d'una eina que permeti l'estudi de l'accidentalitat per allaus de neu mortals a Catalunya a partir de la informació recopilada a la Base de dades d'allaus de Catalunya de l'Institut. D'aquest treball n'ha resultat el disseny d'una eina gràfica que proporciona informació sobre els accidents i les víctimes en allaus en els darrers 50 anys al Pirineu de Catalunya. Aquesta eina pretén ser una referència per a la presa de decisions en l'àmbit de l'accidentalitat per allaus de neu.

El segon treball "Construcció d'una sèrie homogènia d'índexs de vegetació provinents de dades dels satèl·lits MODIS i Sentinel-3 per a l'anàlisi del canvi climàtic", de Marcel Orpella, estudia l'evolució dels nivells de l'índex de vegetació de diferència normalitzada (o NDVI) durant el 2019 a partir de les dades recollides pels satèl·lits Sentinel-3, Terra i Aqua en els àmbits de la Fageda d'en Jordà, Parc Na­cional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en un camp agrícola de la zona d'Algerri-Balaguer i en la Conca de l'Ebre, i de manera més general a la resta de Catalunya en el període 2000-2021. Aquest treball ha avaluat la integritat i les variacions radiomètriques i espectrals per analitzar les variacions climàtiques de les cobertes vegetals a partir de dades de satèl·lit.

Aspecte del visor per a la visualització i anàlisi per zones nivoclimàtiques de les allaus mortals a Catalunya. Foto: ICGC.

Perfils mensuals comparats de l'índex de vegetació de diferència normalitzada (NDVI) a partir d'imatges de satèl·lit en zones de la Fageda d'en Jordà i d'Algerri-Balaguer. Foto: ICGC.