• Imprimeix

Notícia 463 - Juli Moll i Gómez de la Tía (1947-2021). Filòleg i toponomista de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

15/6/21 7:42
Juli Moll a la seu de l'ICGC

Juli Moll al seu lloc de treball a la seu de l'ICGC. Fotografia del fons ICGC.

En Juli Moll va treballar a l'Institut Cartogràfic de Catalunya des dels inicis de la institució, integrant la primera Oficina de Toponímia, creada l'any 1984. La seva tasca professional va continuar al cap de pocs anys a l'Editorial Curial on hi va ser fins al 1998, any de retorn a l'ICC i on hi va romandre fins a la seva jubilació, el 2012.

La seva activitat a l'Institut es va trobar vinculada a la toponímia i a la revisió de publicacions, excel·lint en ambdós àmbits pel seu profund coneixement lingüístic, mercès a una sòlida formació com a etimologista. En aquest sentit va tractar amb precisió tot tipus de terminologia científica, especialment geològica, però també la revisió crítica d'obres clàssiques editades per l'Institut sobre cartografia antiga o cartes portolanes, a part de la revisió de moltes publicacions, sobretot les vinculades a reculls toponímics.

Va participar activament en l'establiment de la toponímia de les sèries cartogràfiques de l'Institut, determinant-ne formes gràfiques, de manera especial en toponímia menor. És autor del llibre Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització, que és el primer manual que sistematitza el mètode i els criteris per fer recull de topònims, en general, i en relació amb la cartografia, en particular. Va col·laborar en el Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya i també en estudis toponímics de determinats àmbits del nostre domini lingüístic, com els corresponents a la toponímia de la Franja o de la Catalunya Nord, els de la toponímia pallaresa i ribagorçana, o la revisió de la toponímia costanera de tot el litoral català. Aquesta toponímia es troba recollida a les sèries cartogràfiques actuals de l'ICGC, especialment en les corresponents a les escales de més detall.

Cal esmentar de manera especial l'edició crítica de l'obra de Joan Binimelis: Descripció particular de l'illa de Mallorca e viles, publicada mercès a una iniciativa editorial conjunta de la Universitat de València i de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i en la qual hi va treballar, en tasca rigorosa i metòdica, durant més de vint anys.

Una de les seves darreres aportacions va ser la vinculada a la revisió de la toponímia bàsica mundial en llengua catalana on va analitzar i determinar les formes gràfiques dels principals exònims catalans.

La seva contribució a la toponímia catalana és un llegat valuós que ens deixa en llengua, cartografia, geografia i geologia, disciplines vinculades a la tasca de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El seu saber el convertiren en una autoritat en la temàtica, reconeguda arreu del nostre domini lingüístic.

L'ICGC s'afegeix a familiars i amics en el dol per la pèrdua del nostre company, que va morir divendres, 11 de juny, a Menorca.